SE

16 juni kl 8:30 Bokrelease och seminarium: Den sjuka v?rden 2.0 – fr?n nollvision till patientrevolution

Flemingsberg ska f? 450 nya student- och forskarbostäder utmed Alfred Nobels Allé i direkt anslutning till universitetsomr?det. Det beslutade kommunfullmäktige i m?ndags. Med i planeringen finns ocks? allmänna anläggningar som ska skapa anslutning till b?de Alfred Nobels allé och till den kommande nya trafikplatsen vid Huddingevägen.
? Bostäderna byggs i ett mycket attraktivt läge och blir ett välkommet tillskott för studenter vid universitet och högskolor liksom för forskare som är verksamma i omr?det. Med nya studentbostäder stärker vi högskolornas konkurrenskraft och gör Huddinge mer attraktivt som studieort. Jag är mycket glad att det här projektet nu kommer ig?ng, säger Tomas Hansson (KD), kommunalr?d och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Bostadshusen byggs med varierande höjd i fem till nio v?ningar och byggstarten är planerad till i början av 2015. Akademiska Hus som idag äger fastigheten har för avsikt att överl?ta exploateringsomr?det till bostadsföretaget ByggVesta.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #RFSL   #SKL   #Susanne Adielsson   #Ulrika Westerlund