200 skolchefer, beslutsfattare och forskare möts i Jönköping p? internationell konferens om skolan.

Internationell konferens om en skola p? vetenskaplig grund i Jönköping den 22-23 oktober 2014
Enligt den senaste PISA-undersökningen är det fyra länder i Sydostasien som ligger bland de allra bästa: Kina, Singapore, Sydkorea och Japan.
Vad gör de för att bli bäst i världen? Kan vi i Sverige lära n?got av dem? Vill vi lära n?got av dem?
Hur kan det komma sig att Finland, som tidigare var bland de främsta, nu tappar i kvalitet? Hur ser svenska forskare p? den svenska skolans förh?llande till de bästa i PISA-undersökningarna?
Vid konferensen medverkar talare fr?n Hong Kong, Sydkorea, Singapore och Finland, som kommer att beskriva respektive lands skolframg?ngar och hur de ser p? utvecklingen av skolan i Sverige. Bland övriga medverkande finns ocks? n?gra av Sveriges främsta forskare och analytiker som ger sin syn p? förh?llandena i den svenska skolan. Även verksamma lärare som forskat inom den egna klassrumspraktiken medverkar.
Till konferensens webbsida
Plats:
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, Högskoleomr?det, Hus H.
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande, kommunikation, internationellt arbete och personalvetenskap. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livsl?ngt lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Skolnära forskning. HLK har cirka 3700 studenter och cirka 140 anställda (2013).0100Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top