SE

2,5 miljoner till utvärdering av nya reningstekniker för avloppsvatten

Forskare fr?n Ume? universitet, KTH, Uppsala universitet och Göteborgs Universitet f?r stöd av regeringens satsning p? bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten med avseende p? läkemedelsrester. Havs- och vattenmyndigheten presenterade i g?r de sex projekt som f?r stöd.
Riskbilden vi har i dag av utsläpp av läkemedelsrester fr?n reningsverk och deras effekter p? miljön är till största delen uppbyggd p? laboratoriestudier och det r?der en stor brist p? fältstudier som tydligt ställer miljöeffekter i relation till avloppsvattenexponering.
Jerker Fick, forskare vid kemiska institutionen, ska nu tillsammans med sina kollegor studera läkemedelsutsläpp och reningsmöjligheter i stor skala vid Knivstas reningsverk.
? Vi är mycket glada över att ha tilldelats över tv? miljoner till v?rt projekt. Det blir spännande att genomföra analyser i verkliga förh?llanden i ett reningsverk, säger Jerker Fick, som leder studien.
Forskargruppen kommer att följa upp reduktionen av läkemedelsrester i reningsverkets avloppsvatten och planerar även att studera effektbilden i miljön med status före, under och efter ozonbehandling. Med ozon bryts föroreningar ned genom kraftig kemisk oxidation.
? Vi vill f? mer kunskap om hur man i storskalig avloppsbehandling kan optimera resurserna och vi kommer att ge rekommendationer för en bred implementering av läkemedelsreduktion i avloppsreningsverk i hela Sverige.
Läkemedelsutsläpp fr?n reningsverk och deras effekter p? miljön är ett stort forskningsomr?de vid Ume? universitet och forskarna har l?ng erfarenhet inom fältet. Exempel p? miljöeffekter av läkemedel i avloppsvatten är störningar av fiskars reproduktionsförm?ga när de utsätts för östrogena ämnen. Ume?forskarna har ocks? visat att beteendet hos fiskar p?verkas i vatten som inneh?ller psykofarmaka av koncentrationer motsvarande de som finns i vattendrag i tätbefolkade omr?den i Sverige. Dessa forskningsresultat, publicerade i den ansedda tidskriften Science, har f?tt stor uppmärksamhet b?de i USA och i Europa.
Fakta om anslaget:
Utlysning: Havs- och vattenmyndigheten
Projekt: ? Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i fullskala, Knivsta reningsverk?
Beviljat anslag: 2 482 250 kronor.
Huvudsökande: Jerker Fick, forskare, kemiska institutionen, Ume? universitet
Medsökande: Berndt Björlenius, forskare, KTH, Joakim Larson, professor, Göteborgs universitet, Leif Norrgren, professor Uppsala universitet
Pressmeddelande fr?n Havs- och vattenmyndigheten
För mer information, kontakta gärna:
Jerker Fick, forskare, kemiska institutionen, Ume? universitet
Telefon: 090-786 9324, 070-261 65 56
E-post: [email protected]
Högupplöst porträttfoto

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #High Performance   #HYBRID   #MTB   #Nissan Leaf