3 av 5 norske toppledere lytter ikke

N?rmere 70 prosent av norske tillitsvalgte mener bedriften ikke inkluderer ansatte i viktige beslutningsprosesser. ? Det kan f? ?konomiske konsekvenser for bedriftene, mener forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Det er Norsk Ledelsesbarometer 2011 som avdekker at tillitsvalgte i norske bedrifter ofte f?ler seg overh?rt av ledelsen.

H?stens unders?kelse, som er gjennomf?rt av De Facto p? oppdrag fra ledelsesorganisasjonen Lederne, handler om hvordan ansatte har mulighet til ? p?virke og gi innspill overfor ledelsen i bedriften.

Misforn?yde ansatte
Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne er overrasket over at s? mange som tre av fem bedrifter lar v?re ? involvere tillitsvalgte n?r viktige beslutninger for bedriften skal tas. Det kan v?re mange slags beslutninger de ansatte ikke blir involvert i, for eksempel endringer av driftsform, som if?lge lov og avtaleverk skal involvere de ansatte.

Han mener det er sv?rt verdifullt ? ha med de ansatte underveis i en slik prosess. ? Ansatte som f?ler seg ignorert og tilsidesatt av ledelsen, kan gjerne ende opp som umotivert og negativ arbeidskraft, og i ytterste konsekvens kan slik d?rlig motivasjon gi negative ?konomiske resultater p? lang sikt, mener Brekke.

Ledelsesorganisasjonen Lederne har tidligere advart mot at en ?pen og samarbeidsvennlig bedriftskultur kommer i skyggen av en HR-basert ledelse, hvor m?lene settes ovenfra, og lederne i liten grad har personlig arbeidserfaring fra, eller har g?tt gradene i, bedriften.

Autorit?re ledere
Over halvparten av de spurte i ?rets Ledelsesbarometer, mener ledelsen i sin bedrift er mer autorit?r enn tidligere. R?dgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter, som lager Norsk Ledelsesbarometer, mener det her er snakk om en ledelsesstil der et viktig moment er ? vise styrke og beslutningsevne.

? Det finnes en lederkultur som ikke involverer tillitsvalgte f?r man selv har bestemt seg. Det ? diskutere seg fram til fornuftige l?sninger kan for noen ledere oppfattes som svakhet, sier Stugu. Han mener mange ledere vil vise styringsdyktighet, og derfor tar avgj?relser uten at mange er involvert.

? Mange ledere er mer opptatt av ? legitimere handlingene overfor styret og bedriftens eiere, enn de ansatte. Hvis du som leder har en lite involverende holdning, oppleves dette gjerne som autorit?rt, sier han. Stugu p?peker at norsk arbeidsliv er delt i to, og at ledelse varierer veldig fra bedrift til bedrift.
Utfordrende ledelse
Brekke i Lederne mener en autorit?r ledelse kan f?re til rekrutteringsutfordringer for mange bedrifter. ? I de yngre generasjonene er det mange med et individuelt basert selvbilde, og en autorit?r lederstil bidrar ikke akkurat til ? fremelske det, sier han, og tror at mange av de beste unge hodene foretrekker involverende ledere.

? De fleste arbeidstakerne ?nsker ? bidra i bedriften, og f? en f?lelse av ? ha reell verdi. En ledelse som ikke lytter, er ? drive organisasjon basert p? et noe negativt menneskesyn, mener Brekke.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Authors

Related posts

Top