SE

32 miljoner till forskning om mag-tarmsjukdomar

2014-11-07 10:56 Örebro universitet Örebroforskaren Jonas Halfvarsson har f?tt 32 miljoner kronor fr?n Stiftelsen för strategisk forskning för att identifiera nya biomarkörer för diagnos, terapisvar och fortsatt sjukdomsutveckling vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

Örebroforskaren Jonas Halfvarsson har f?tt 32 miljoner kronor fr?n Stiftelsen för strategisk forskning för att identifiera nya biomarkörer för diagnos, terapisvar och fortsatt sjukdomsutveckling vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

? V?rt m?l är en bättre diagnos, prognos vid IBD och att kunna anpassa behandlingen efter den enskilde individen. Genom ett nära samarbete med kliniker, kliniska och biomedicinska forskare samt företagspartners ska forskningen omsättas till reella produkter som kan användas för dessa ändam?l i sjukv?rden, säger Jonas Halfvarsson, forskare vid Örebro universitet och läkare p? Universitetssjukhuset i Örebro.
Tabubelagt

Sverige har mer 61 000 människor en inflammatorisk tarmsjukdom och det är ofta unga människor som drabbas och f?r tabubelagda besvär. P? senare tid har biologiska läkemedel förbättrat situationen för m?nga. Det är ett preparat vars aktiva substans har producerats ur levande celler eller vävnad. Men för m?nga som lider av IBD har dessa inte n?gon verkan eller s? minskar effekten av läkemedlet över tid.
? Därför finns det ett stort behov av att hitta biomarkörer för att tidigare kunna ställa diagnos, förutsp? hur sjukdomen ska utvecklas och hur patienter kommer att svara p? behandling, säger Jonas Halfvarsson.
Projektet kommer följa patientgrupper över tid och samla in prover vid upprepade tillfällen. Utifr?n olika former av analyser kommer vi att identifiera potentiella biomarkörer. Nyttan av dessa biomarkörer kommer sedan att bekräftas med hjälp av det svenska nationella IBD-registret, SWIBREG.

Stor patientnytta

? Det finns mycket att vinna om vi p? förhand kan säga vilka patienter som har nytta av en viss behandling och vilka som är hjälpta av att fortsätta med medicinen över tid. Detsamma gäller om vi kan värdera vilka som inte ska f? en specifik behandling och därigenom undvika allvarliga biverkningar som sv?ra infektioner, cancer och i ytterliga fall en för tidig död.
? De flesta som drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom är mellan 15 och 35 ?r och ofta vill de inte berätta om sina besvär och sin diagnos för omgivningen. Patienterna drabbas med andra ord p? alla plan i livet ? inte bara kroppsligt utan även socialt och emotionellt. Mitt m?l är att förbättra hälso- och sjukv?rden för dessa individer och därmed öka deras livskvalitet.
Kontakt: Jonas Halfvarsson, mobil: 0738-082361 e-post: [email protected]
Foto: Kicki Nilsson

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy