SE

3,6 miljoner till forskning om inbyggda system

Testning av programvara st?r för mer än hälften av utvecklingskostnaderna inom inbäddad mjukvarutveckling. Dessutom blir testning av mjukvara allt viktigare ur ett säkerhetsperspektiv. Vetenskapsr?det har uppmärksammat detta omr?de och beviljade i m?ndags Högskolan i Halmstad 3,6 miljoner kronor för fortsatt forskning.
? Datorer är ett av de mest komplexa system som människan har skapat och det är en utmaning att lära sig först? dem. Ett exempel är de datoriserade systemen i bilar. Om de är felaktiga lägger motorn kanske bara av, utan förvarning, vilket kan f? ödesdigra konsekvenser. Testningen av dessa system är därför oerhört viktig, säger Mohammad Mousavi, professor i datorsystemteknik p? Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik vid Högskolan i Halmstad.
För att inbyggda system, det vill säga datorer i saker omkring oss, ska fungera effektivt och felfritt, krävs avancerad testning. Inbäddad programvara testas ofta för sent, för lite och p? ett ostrukturerat sätt. Testningen har blivit en kostsam flaskhals vid inbäddad mjukvaruutveckling. Problemet försv?ras när flera olika inbyggda system ska samverka. M?let med forskningsprojektet är att utforma effektiva metoder för modellbaserad testning av samverkande inbäddad mjukvara.
? Det är mycket glädjande att v?rt team har f?tt forskningsmedel fr?n Vetenskapsr?det. Vi kan nu stärka gruppen med fler forskare och fortsätta v?rt arbete med modellbaserad testning, säger Mohammad Mousavi.
Det var h?rd konkurrens om att f? bidrag i Vetenskapsr?dets stora utlysning 2014 inom naturvetenskap och teknik, och Högskolan i Halmstad var ett av f? mindre lärosäten att beviljas medel. Forskningsprojektet om modellbaserad testning vid Högskolan i Halmstad genomförs i samarbete med tre andra ledande internationella forskningsgrupper vid Reykjavik University, Island, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA och Radboud University of Nijmegen, Nederländerna.
Kontakt:
Mohammad Mousavi, mobil: 0769-075136, email: [email protected]

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.1000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts