Voksenopplaering

50.000 barneskoleelever har ikke med seg matpakke daglig

Stadig f?rre barn under 11 ?r spiser matpakke p? skolen, viser tall fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Det bekymrer Melk.no, som ber foreldrene ta ansvar og s?rge for at de minste etablerer sunne matvaner i tidlig alder.
? Barn er avhengig av ? f? i seg skikkelig n?ring i l?pet av skoledagen, men hele 50.000 barneskoleelever har ikke med seg matpakke daglig, og g?r kanskje hele skoledagen uten mat, sier Ida Berg Hauge i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).
I henhold til en landsrepresentativ barne- og ungdomsunders?kelse gjennomf?rt av Ipsos MMI hadde 96 prosent av alle 8-11-?ringer i 2004 med seg matpakke p? skolen. Nesten 10 ?r senere ligger tallet p? 89 prosent. Videreg?endeelever har derimot blitt flinkere til ? ta med matpakke, der det har v?rt en ?kning fra 37 prosent i 2004 til 53 prosent i 2013.
? Det er bekymringsfullt at s? mange barn og unge dropper matpakken. Vi mener at ansvaret ligger hos foreldrene. Nordmenn blir stadig mer opptatt av et sunt kosthold og da kan vi ikke glemme at barna v?re skal ha samme mulighetene n?r de er p? skolen, understreker Ida Berg Hauge.
Matpakkespising henger sammen med alder. Etterhvert som barna blir eldre kutter du ut matpakken. Kun 67 prosent av ungdomsskoleelevene, og 53 prosent blant de som g?r p? videreg?ende skole, har med seg matpakke daglig, mot 89 prosent av barneskoleelevene.
Foreldrenes utdanningsniv? p?virker
Andel barn som har med seg matpakke henger ogs? sammen med foreldrenes utdanningsniv?. 76 prosent av elever som har foreldre med h?yskole- eller universitetsutdanning har med seg matpakke daglig, mens andelen er 65 prosent blant elever som har foreldre med lavere utdanning.
Det er en sammenheng mellom det ? v?re med p? skolemelkordningen og det ? ha med matpakke daglig. 88 prosent av dem som er med p? skolemelkordningen har med matpakke daglig, mot 78 prosent blant dem som ikke er med p? skolemelkordningen. Ogs? skolemelkoppslutningen faller med alderen. Omtrent 50 % av elevene i barneskolen er med p? skolemelkordningen, men kun 17 % av elevene i ungdomsskolen, viser Barne- og Ungdomsunders?kelsen fra 2013.
-Kombinasjonen av grovt br?d og melk er ern?ringsmessig god, fordi melk inneholder det korn har lite av, og omvendt. B?de melk og br?d inneholder proteiner. Br?d er i tillegg en god kilde til selen, fiber og vitamin B1, mens melk er en god kilde til kalsium, jod og B-vitaminene B2 og B12, forteller Ida Berg Hauge.
? Et skikkelig m?ltid midt p? dagen gir et stabilt blodsukker som er viktig for at elevene skal f? mer overskudd, bedre hum?r, bedre konsentrasjon og bedre prestasjonsevne, understreker Berg Hauge.
Verst blant Oslo-elevene
Det er Oslo-elevene som i minst grad har med seg matpakke daglig (62 prosent), mot landsgjennomsnittet p? 71 prosent. Nord-Norge er flinkest i landet. Der har 81 % av elevene med seg matpakke daglig.
? Dette kan trolig skyldes at tilbudet av kiosker og butikker i n?rheten av skolene er st?rre enn i landet for ?vrig. Man m? imidlertid sp?rre seg hva slags kioskmat elevene egentlig velger, p?peker Ida Berg Hauge.
For matpakke-tips fra Melk.no her: http://www.melk.no/matartikler/hva-er-en-god-matpakke/

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er et merken?ytralt kompetansesenter for melk og meieriprodukter. Vi ?nsker ? bidra til ?kt bevissthet og kunnskap om kosthold og ern?ring, samtidig som vi skal v?re en inspirasjonskilde til matglede i hverdagen. For mer informasjon, se www.melk.no.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy