SE

6 700 stycken 65-plussare tycker till om sin egen framtid

6 700 stycken 65-plussare tycker till om sin egen framtid
Äldredialogerna är en fortsättning p? Äldreriksdagen som
Sigtuna kommun anordnade under v?ren 2014. Arbetet leds av en parlamentarisk
grupp med representanter fr?n alla politiska partier tillsammans med SPF och
PRO, Väntjänst, Anhörigföreningen och Finska Föreningen. Sigtuna kommun bjuder
in samtliga 6 700 inv?nare över 65 ?r att direkt p?verka viktiga äldrefr?gor.
Resultatet fr?n dialogerna kommer utgöra ett underlag i det
fortsatt arbetet med Äldreomsorgsplanen 2014-2024. Äldreomsorgsplanen är ett
styrdokument för kommande ?rs prioriteringar inom äldreomsorgen som kommunen
arbetar med att ta fram.
– Omsorgen om v?ra äldre är en viktig
framtidsfr?ga och Sigtuna kommun har högt ställda ambitioner. Vi bjuder in till
dessa dialogmöten för att lyssna in och ta till vara p? erfarenheter och
kunskaper fr?n v?ra äldre. Kärnan i dialogerna är att betona att kommunen är
till för sina inv?nare och att de m?ste f? vara med och p?verka. P? mötet f?r
de träffa ansvariga politiker, diskutera visioner och prioriteringar och ge
konkreta förslag p? hur Sigtuna kommun i framtiden bör arbeta med ett antal
fr?gor, säger Lars Bryntesson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Vid fem olika tillfällen under augusti m?nad i fem olika
omr?den i kommunen kommer dialogerna kretsa kring fr?geställningar som hur det
är att leva som äldre idag i Sigtuna kommun och hur framtida äldreomsorg kan
utformas. Andra fr?geställningar handlar om maten, den sociala samvaron och hur
vi kan förebygga och motverka ensamhet. Deltagarna kommer ocks? f? berätta vad
de tycker är viktigt och ge konkreta förslag p? vad de vill ha i framtidens
äldreomsorg.

P? följande datum och platser kommer Äldredialogmötena
h?llas:
14 augusti kl 0900-1100, Församlingsg?rden Rosersberg
15 augusti kl 0900-1100, Församlingsg?rden Husby-Ärlinghundra
21 augusti kl 0900-1100, Valsta församlinghem
22 augusti kl 0900-1100, Stora Brännbo
27 augusti kl 1300-1500, Forum Cabinen

Läs mer p? sigtuna.se/äldreomsorg

Kontakt:
Lars Bryntesson, (S) kommunalr?d, gm Daniel Ferreira,
politisk sekreterare, 0733-425154
Inv?naren först ? Allas lika värde ? Kvalitet i fokus – Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.
Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusen?riga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som ?rligen tar emot över 20 miljoner människor utgör tv? spännande inslag p? var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg.
Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 inv?nare, ligger p? fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev ?rets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun.

För mer information: http://www.sigtuna.se

Bifogade filer
1100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Helene Andersson Svahn   #Katarina Andreasen   #KTH