SE

9 000 elever i Uppsala län f?r läromedel inom h?llbar utveckling.

2014-10-21 08:05 Svenska Kunskapsförlaget Landstinget Uppsala och lokala företag i Uppsala län ger över 9 000 elever möjligheten att f? unika läromedel inom h?llbar utveckling. Natur & Miljöboken är en rolig och inspirerande serie läromedel om miljö och h?llbar utveckling. Serien best?r av tre steg och är avsedd för grundskolans ?rskurser 4 till 6. Förlaget bakom Natur & Miljöboken är Svenska Kunskapsförlaget.

Landstinget Uppsala och lokala företag i Uppsala län ger över 9 000 elever möjligheten att f? unika läromedel inom h?llbar utveckling.
Natur & Miljöboken, utnämnt till en av Sveriges bästa miljöläromedel, n?r över 240 000 grundskoleelever ? varje ?r. Skolorna betalar ingenting för materialet, s? vem st?r för notan?
I Uppsala län är det Landstinget i Uppsala län och lokala företag som genom sin medverkan ger 9 100 elever i länet möjligheten att f? en helt egen miljöutbildning.
Runtom i Sverige gör 1500 företag och organisationer det möjligt att dela ut detta unika läromedel till över 240 000 elever och 20 000 lärare ? varje ?r. I gengäld f?r de utrymme längst bak p? boken, där de kan presentera sig själva och berätta om sitt miljöarbete och samhällsansvar.
Om läromedlet
Natur & Miljöboken är en rolig och inspirerande serie läromedel om miljö och h?llbar utveckling. Serien best?r av tre steg och är avsedd för grundskolans ?rskurser 4 till 6.
Materialet är aktuellt, personligt och lätt att tycka om. Lärarhandledningen inneh?ller färdiga lektionsupplägg med temainriktad undervisning, fördjupningar, övningar och experiment.
Läromedlet följer b?de Lgr 11, den nya läroplanen för grundskolan och kursplanerna.
Finansiering ger digitala läromedel
Förlaget bakom Natur & Miljöboken är Svenska Kunskapsförlaget som i 20 ?r gett ut tryckta läromedel. Nu under hösten ger de möjlighet för Sveriges pedagoger att kostnadsfritt ladda ned den nya appen för läsplattor. Den ger möjlighet att arbeta med hela Natur & Miljöbokens läromedelsserie men nu med interaktiva övningar, som med fördel kan användas i all undervisning. Denna digitala utveckling kan h?llas helt kostnadsfri för skolor genom företagens och organisationernas finansiering.
Kortfakta
Svenska Kunskapsförlaget ger ut läromedelsserien Natur & Miljöboken, vilket är ett läromedel i natur- och miljökunskap. Svenska Kunskapsförlaget AB, ett helt oberoende och icke politiskt företag, grundat 1993.
Syftet med v?ra läromedel är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och p? s? sätt skapa förutsättningar för en h?llbar utveckling och en bättre framtida miljö.
Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan v?ra läromedel ges ut kostnadsfritt till grundskolan. M?let är att alla landets elever i grundskolan ska f? bra natur- och miljökunskap, visionen är att miljöutbilda världens barn.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy