ActionAid lanserar volontärprogram fr?n Sverige

Nu introducerar ActionAid ett volontärprogram med utlandsstudier. Fr?n och med den 6 november i ?r kan ungdomar fr?n Sverige resa till Asien, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern genom organisationens program Global Contact.
– ActionAid har väldigt l?ng erfarenhet av bist?nd och tvärkulturella möten. Vi lägger stor vikt vid att förbereda v?ra deltagare, b?de genom introduktion här hemma och studier p? plats ute i världen. När de sedan ska ut p? sina volontäruppdrag har de med sig kunskap om global utveckling, globala strukturer och har dessutom, tillsammans med m?nga andra unga, f?tt en gemenskap och insikter som de bär med sig resten av livet, säger Malin Lindskog, ansvarig för programmet vid ActionAid Sverige.
Volontärresor är ett unikt sätt att upptäcka världen. Samtidigt som man hjälper till p? plats kommer man väldigt nära landet och lokalbefolkningen. En resa med fyra veckor p? utbildningsplattformen i Kathmandu och tv? m?naders volontäruppdrag, med allt inkluderat, kostar ca 32 000 kronor och till Kenya ca 29 000 kronor.
– Resorna kommer till en början att riktas till unga mellan 18 och 25 ?r.
S? sm?ningom kommer vi även att arrangera kulturutbyten som riktar sig till alla intresserade fr?n 25 och faktiskt upp till 80 ?r! säger Malin Lindskog.
För mer information kontakta: Malin Lindskog p? 0733-808074
Email: [email protected]
Hemsida: www.globalcontact.se
Mer om ActionaAid, se nedan.
I resurslänkarna finns det berättelser fr?n de som rest ut.
Global Contacts är en del av ActionAid.
ActionAid arbetar för h?llbar utveckling där fattigdomen är som störst
ActionAid är en religiöst- och partipolitiskt oberoende global och ideell organisation som grundades 1972 och etablerades i Sverige 2006. Idag är vi verksamma i 45 länder. Vi har arbetat med att bekämpa fattigdom i drygt 40 ?r. Systerorganisationen i Danmark har arrangerat resor för volontärer i flera ?rtionden.
V?r vision är en värld fri fr?n fattigdom och orättvisa, där varje människa har rätten till ett värdigt liv.
Vi strävar efter alla människors lika värde med ett speciellt fokus p? kvinnor. Det beror p? att majoriteten av människor som lever i fattigdom, och som saknar grundläggande rättigheter, är just kvinnor. Jämställdhet och utbildning är grundläggande för att f? fler ur fattigdom.
Vi hjälper människor ta fram sina inneboende krafter och att tillvarata sina rättigheter. I det arbetet ing?r ocks? att p?verka myndigheter och andra institutioner med makt att faktiskt följa lagar och internationella överenskommelser.
Vi är lokalt förankrade, v?r personal p? plats kommer fr?n landet och omr?det där vi verkar. Därför är vi kunniga om de lokala förutsättningarna och vi märker snabbt när de förändras. ActionAid ?tar sig alltid att jobba l?ngsiktigt för h?llbara och innovativa lösningar. Oftast har vi ett perspektiv som sträcker sig över minst tio ?r.
I Sverige vill vi engagera och mobilisera människor att lära sig mer om världens orättvisor och vad vi tillsammans kan göra ?t dem. Vi samlar in pengar som vi sedan skickar vidare där de gör skillnad.
Välkommen in p? v?r hemsida där du kan läsa mer om konkreta resultat av v?rt arbete, v?r strategi och om hur du kan bidra. www.actionaid.se

0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top