SE

ADHD: Vart tog de 1043 förgiftade barnen vägen i Socialstyrelsens ADHD-utredning?

2014-10-29 12:25 KMR Socialstyrelsen har nu avslutat sitt regeringsuppdrag om ?ADHD-behandling?. Man skulle ?ge en s? komplett bild av risker och biverkningar som möjligt?. S? blev det inte. De 1043 barn som de sista tre ?ren förgiftats av narkotikaklassade ?ADHD-preparat? passade inte in i utredningens vinklade upplägg. De gömdes undan. Hur kunde GD Lars-Erik Holm g? med p? det? Han visste ju om detta.

Socialstyrelsen har nu avslutat sitt regeringsuppdrag om ?ADHD-behandling?. Man skulle ?ge en s? komplett bild av risker och biverkningar som möjligt?. S? blev det inte. De 1043 barn som de sista tre ?ren förgiftats av narkotikaklassade ?ADHD-preparat? passade inte in i utredningens vinklade upplägg. De gömdes undan. Hur kunde GD Lars-Erik Holm g? med p? det? Han visste ju om detta.
Enligt uppgifter utlämnade med stöd av offentlighetsprincipen har vi 1043 enskilda fall de sista tre ?ren (2011-2013) där svenska barn rapporterats ha blivit förgiftade av centralstimulerande narkotika (amfetamin/metylfenidat) [1]. Antalet barn förgiftade av centralstimulerande narkotika n?dde förra ?ret den högsta niv?n n?gonsin ? 373 enskilda fall.
Den allvarligaste delen av denna skandal är antagligen förgiftningsfallen bland sm?barn, där nästan 90 barn i ?ldrarna 0-4 rapporterades som förgiftade av psykostimulantia [2] (amfetamin, metylfenidat som Ritalin och Concerta, och Strattera) under 2013.
Vi tar det igen om det inte gick fram: Det är nästan 90 sm?barn i ?ldrarna 0-4 (!) om vilka det till Giftinformationscentralen (GIC) inkommit samtal om att de blivit förgiftade av metylfenidat (64 barn), amfetamin (11 barn) och Strattera (18 barn). Och här är det inte fr?ga om att barnen (i annat än n?gra ytterst f? fall) f?tt preparaten utskrivna till sig som ?medicin?. Nej, det är fr?ga om barn 0-4 som blivit narkotikaförgiftade (75 barn metylfenidat/amfetamin).
Och som om det här inte var nog: Endast ETT enda av dessa 90 fall av förgiftning har rapporterats till Läkemedelsverkets biverkningsregister, trots gemensamma EU-krav p? att förgiftningar ska rapporteras dit. Vilket i sin tur betyder att dessa fall inte p? n?got sätt blir utredda av Läkemedelsverket. Men de bryr sig inte heller, trots att de visste om det.
Vi har ocks? för 2013 alla de samtal som inkommit till Giftinformationscentralen om hur m?nga barn i ?ldrarna 10-19 ?r som med dessa preparat gjort ?suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte?: Det kom till GIC in 158 rapporter om barn och ungdomar (10-19) som blivit förgiftade p? det sättet. [Antalet fall även här ?n?got lägre?.]
Här är det till och med än värre med utredningen och uppföljningen av vad som hänt: INGEN ENDA biverkningsrapport har inkommit till Läkemedelsverket om dessa förgiftningsfall, INGEN ENDA. Ingen utredning eller uppföljning har skett i n?got av fallen.
Och vi kommer till Socialstyrelsens hantering av saken.
När myndigheten i april fick fr?gan om utredningsinsatser om förgiftningsfallen som skett 2013, svarade projektledaren: ?Vi har tyvärr inga handlingar om förgiftningsfall.? Myndighetens insatser sträckte sig d? till att sl? en signal till GIC för att sedan p? ett smidigt sätt vifta bort skandalen. Socialstyrelsens projektledare skriver (11 april 2014) dessa fantastiska ord:
?Jag har talat med Giftinformationscentralen, som menar att statistiken över antalet fr?gor inte g?r att jämställa med antalet fall. Ett förgiftningsfall kan exempelvis generera m?nga fr?gor till Giftinformationscentralen.?
S? kan det g? när man inget vill veta, när data inte passar in i den förutbestämda agendan, och när man snabbt och effektivt vill försöka gömma en uppblossande skandal.
Det behövdes bara en enkel begäran med stöd av offentlighetsprincipen för att f? ut antalet enskilda förgiftningsfall bland barn för ?ren 2011-2013. GIC kunde, som ovan, berätta att 1043 enskilda förgiftningsfall inträffat bland barn under de sista tre ?ren.
En ny förfr?gan om vad Socialstyrelsen gjort för de förgiftade barnen i sin utredning, fick av projektledaren den 7 oktober svaret att man inte tar upp dessa fall överhuvudtaget.
Allt det här är känt för GD Lars-Erik Holm, som mycket lätt kunde ha sett till att ställa samman alla fakta om dessa förgiftade barn, följt av effektiva ?tgärder s? att vi inte vid ?rets slut behöver finna att 400 nya barn förgiftats av narkotikan.
Men ingenting gjordes och när Socialstyrelsen nu ger ut rekommendationer om utskrivning av drogerna har alla förgiftade barn trollats bort.
Det skulle vara omöjligt för Socialstyrelsens experter ? alla starka propagandister för just dessa droger ? att föra ut sina ?rekommendationer? om man samtidigt berättade om den skandalösa situationen att 1043 barn blivit förgiftade av narkotikan.
Därför blev barnen osynliggjorda ? de försvann.
Och de mediarepresentanter som faktiskt känner till saken brydde sig inte och ställde inga kritiska fr?gor. Om möjligt en än större skandal.
[1] Delar av den här informationen kan hittas i Läkemedelsverket, ?Uppföljning av ADHD-läkemedel, ?rsrapport fr?n Läkemedelsverket 2013?, mars 2014, http://www.lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2014/Arsrapport_2013_uppfoljning_ADHD.pdf
[2] Antalet anmälda samtal om barnen är 93; det verkliga antalet barn är enligt Läkemedelsverket ?n?got lägre?.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsov?rden och för att rensa upp inom den psykiatriska v?rden.
För mer information g? till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten01100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy