SE

Adolf Fredriks musikklasser i Farsta grundskola

Adolf Fredriks musikklasser firar 75 ?r i ?r. Jubileet är en milstolpe och en nystart i ett växande Stockholm och vi firar med att ge fler chansen att g? i musikklasserna. Hösterminen 2015 startar Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser för ?rskurs 4 och 5 och intresset är redan stort.
? Musik är ett universellt spr?k som i alla sina utryck berör och p?verkar oss människor. I Adolf Fredriks musikklasser är det s?ngen som st?r i centrum och effekterna är m?nga och goda. Koncentrationen ökar, kreativiteten stimuleras och detta förbättrar i sin tur lärandet. Nu finns vi även i söderort, säger grundskoledirektör H?kan Edman.
? Vi kommer att finnas i nyrenoverade, fräscha lokaler med kör- och musiksalar i världsklass, berättar Sara Sjöblom, biträdande rektor p?, Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser.
Den nya verksamheten tar in 60 elever till ?rskurs 4 och 60 elever till ?rskurs 5 hösten 2015 och ännu fler framöver. M?let är 350 elevplatser.
Kursplanen blir densamma som i övriga klasser men med extra m?nga musiklektioner och körs?ng p? schemat. Musikklasserna kommer bland annat att göra olika framträdanden och ha gemensamma konserter. Det är samma antagningsprov som för Adolf Fredriks musikklasser och anmälan sker via samma webbplats. Det g?r att anmäla sig till den 11 november.

En skola i världsklass ? det är v?r vision. I Stockholm arbetar m?nga skickliga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, b?de frist?ende och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy