SE

Akademiska Hus energieffektiviserar Frescati

Under hösten 2014 p?börjar Akademiska Hus ett stort energieffektiviseringsprojekt i Södra huset vid Stockholms universitet. Investeringar i bland annat solceller och ?tgärder i kyl- och värmesystem väntas ge energibesparingar p? ca 3 700 MWh/?r vilket innebär en minskad energianvändning p? 30-35%.
Det 66 000 kvadratmeter stora huset som färdigställdes 1971 inneh?ller kontor, föreläsningssalar, datasalar, caféer och restauranger och är en av universitetets mest besökta byggnader. En nyligen gjord energiutredning har visat p? stora möjligheter att spara energi. Akademiska Hus investerar därför drygt 48 miljoner kronor i bland annat solceller, fönsterbyten och i kyl-, värme-, ventilations- och elinstallationer. Tillsammans förväntas de ge energibesparingar p? cirka 3 700 MWh/?r. ?tgärderna kommer att minska energianvändningen i Södra huset med 30-35 procent och koldioxidutsläppen med cirka 50 procent, vilket motsvarar närmare 200 ton per ?r.
– För oss, som är ett miljöcertifierat universitet, är energieffektivitet en prioriterad fr?ga och därför ställer vi oss mycket positiva till projektet, säger Jenny Lilliehöök, miljökoordinator vid Stockholms universitet.
Projektet innebär inte bara stora energibesparingar, utan även en förbättring av inomhusklimatet. Eftersom Södra huset är en av Frescatis största byggnader och ligger i direkt anslutning till det välbesökta universitetsbiblioteket, har stort fokus legat p? att ?tgärda de brister som funnits i inomhusklimat och klimatskal.
– Projektet innebär en betydande miljönytta för universitetsomr?det och är ett viktigt led i Akademiska Hus h?llbarhetsm?l att minska mängden köpt energi med 50 procent fr?n ?r 2000 fram till 2025, säger Johan Tjernström, energistrateg p? Akademiska Hus region Stockholm.
Det p?g?r redan flera andra energisparprojekt p? Frescati. Bland annat byggs ett marklagermed 130 energiborrh?l, vilket bedöms minska behovet av köpt fjärrvärme med
5 000 MWh per ?r. Byte av dragsk?p vid Arrheniuslaboratoriet beräknas ge en ?rlig besparing p? 1000 MWh.
Energi?tgärderna p?börjas under hösten 2014 och beräknas vara klara hösten 2017.

För mer information:
Johan Tjernström, energistrateg Akademiska Hus region Stockholm
Tel: 072-525 75 09
E-post: [email protected]
Ulrika H??rd, vik. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-553 79 32
E-post: [email protected]

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus p? universitet och högskolor bygger och förvaltar vi h?llbara kunskapsmiljöer. V?r l?nga erfarenhet och fokus p? trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga b?de innovativt och l?ngsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde p? 59,7 miljarder kronor och en omsättning p? 5,6 miljarder. För att möta den ökande efterfr?gan p? kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj p? 23 miljarder. S? bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel p? hur vi jobbar hittar du p? akademiskahus.se

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy