Læring

Aktuell videreutdanning i smertelindring

I kj?lvannet av samhandlingsreformen har behovet for ?kt kompetanse blant sykepleiere i kommunene meldt seg. Det har H?gskolen i Harstad tatt tak i.
– Tidligere ble svake og d?ende pasienter smertelindret p? sykehusene, sier Inger Aksberg Johansen ? leder for videreutdanningsseksjonen ved institutt for helse og sosialfag p? H?gskolen i Harstad.
– Men etter innf?ring av samhandlingsreformen, er dette ansvaret overf?rt til den kommunale helsetjenesten, der denne pasientgruppen enten f?r tilbringe sine siste dager hjemme eller p? et pleiehjem. Det setter krav til en type kompetanse sykepleierne vanligvis ikke har, tilf?yer hun.
Det var etter henvendelse fra den palliative enheten ved Universitetssykehuset i Nord Norge – Harstad at initiativet til utarbeiding en skreddersydd videreutdanning i smerte og smertelindring ble tatt.
– Sykehuset erfarte at det var et sterkt behov for ?kt kompetanse ute i kommunene p? dette feltet, ettersom de n? m? ta h?nd om pasienter med store smerter ? spesielt kreftpasienter, sier Aksberg Johansen. ? Utfordringen er ? fors?ke ? s?rge for at denne gruppen pasienter f?r en siste verdig pleie ? at man unng?r at de m? sendes ut og inn av sykehus for smertelindring.
Hun opplyser at fokus i utdanningen derfor er pasienter med langt framskreden kreft ? uhelbredelig syke, som f?rst og fremst trenger smertelindring. Kreftsykepleier Carina Nyg?rd og anestesilege Sanjay Katre ved UNN-Harstad har v?rt sentrale i utvikling av utdanningen, og skal selv ta seg av deler av undervisningen. I tillegg vil de trekke inn topp forelesere fra sitt faglige nettverk.
– Kursavgiften er satt til kr. 15.000, men Helsedirektoratet har stilt midler til disposisjon til kommunene for ? styrke kompetansen nettopp p? dette omr?det. S? jeg h?per kommunene har benyttet seg av den finansieringspakken, avslutter Inger Aksberg Johansen.
H?gskolen i Harstad (HiH) skal v?re en lokal og regional vekstkraft. HiH skal, med forankring i nasjonal og global kunnskapsutvikling, tilby kompetanse, forskning og utvikling som styrker landsdelen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy