SE

Akut brist p? behöriga lärare i rätt ämnen

Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar ny statistik som Skolverket presenterar idag. Skillnaden i andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen mellan frist?ende och kommunala skolor fortsätter att minska.
– B?de forskning och OECD visar att en lärares kompetens är den viktigaste framg?ngsfaktorn. Nu m?ste alla krafter i skolan hjälpas ?t för att vända utvecklingen och frist?ende huvudmän ska ta sin del av ansvaret, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.
Tidigare statistik fr?n Skolverket visar att andelen lärare med pedagogisk högskolexamen har ökat snabbt i frist?ende skolor de senaste tio ?ren och gapet minskar successivt till de kommunala skolorna. Den generella skillnad som kvarst?r f?r utslag även i denna nya studie, där matchning har gjorts med de ämnen som lärare undervisar i.
– V?ra medlemmar har sv?rt att hitta rätt behöriga lärare att rekrytera när det r?der stor brist. Friskolor är ocks? generellt mindre, vilket gör det sv?rare att h?lla heltidstjänster i varje ämne. Trots det har friskolor höjt sin andel behöriga lärare snabbt de senaste tio ?ren, säger Claes Nyberg.
Var fjärde frist?ende grundskola i Sverige har färre än femtio elever och var tredje frist?ende gymnasieskola har färre än hundra elever. Av frist?ende huvudmän driver 85 procent endast en grund- eller gymnasieskola.
Se bifogad bild för statistik över andelen lärare med pedagogisk examen över tid.
Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för frist?ende förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till v?ra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa först?else bland allmänheten för v?ra medlemmars verksamhet. 2000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts