SE

Alla ämnen med i trädprojekt

När en avverkning p? grund av skador planerades i skogsomr?det bredvid Sätoftaskolan föddes idén om att involvera hela skolan i ett trädprojekt. Nu är 20 lärare och 400 elever redo att dra ig?ng.
Den populära granskogen i Orup är granne med Säftoftaskolan och används som skolans förlängda skolg?rd. Det var när en avverkning planerades p? grund av skador som idén dök upp.
? Vi började fundera p? hur vi kunde f? en tr?kig händelse till att bli en pedagogisk möjlighet istället, och hur vi ville f? med skolan i hela processen, säger ?sa Johansson, ansvarig för Stiftelsen Sk?nska Landskaps utomhuspedagogik.
Tillsammans med stiftelsens skogsförvaltare Anders Rosell började hon skissa p? ett upplägg där temat träd och skog kunde kopplas till olika ämnen, och hur skolan kunde involveras i ett l?ngsiktigt pilotprojekt. Tanken var att l?ta eleverna delta när skogen avverkas, att l?ta skolan välja ut ett träd att använda i sin undervisning och ocks? vara med när ny lövskog planteras nästa v?r. P? Sätoftaskolan möttes idéerna med full entusiasm.
? Det är sällan man möter ett s?dant stort intresse fr?n alla yrkeskategorier p? en skola. Det är en unik möjlighet och fantastisk att f? jobba ihop med s? m?nga engagerade ämneslärare och med barn i olika ?ldrar, säger ?sa Johansson.
Tillsammans med lärarna kommer projektet fyllas med inneh?ll p? just temat träd – och kopplas till ämnen som bland annat teknik, matte, konst och bild, slöjd, naturvetenskap och historia. Fokus är att använda naturen som ett lärande rum.
Naturvägledare och utomhuspedagoger kopplas till projektet vid olika tillfällen, och tillsammans med lärare och fritidspedagoger planeras för kunskapsdagar, pedagogisk utveckling för eleverna, workshops och informationsmöten.
Ett samarbete har ocks? inletts med Osby naturbruksgymnasium, Skogsstyrelsen och Skogssällskapet. Tanken är även att väcka intresse för skogen som ett framtida intressant yrkesval.
? Det är första g?ngen vi kopplar ett lärande till en fysisk avverkning som vi gör här. Lärdomen fr?n detta tar vi med oss vid framtida ?tgärder i skogen och hur vi kan involvera näromr?det, säger Anders Rosell.
Den 7 oktober startar avverkningarna och skolans alla elever följer arbetet. Media är välkommen att delta.
Kontakt:
?sa Johansson, strateg utomhuspedagogik Stiftelsen Sk?nska Landskap
tel: 0768-87 18 83, e-post: [email protected]

FAKTA
Stiftelsen Sk?nska Landskap ansvarar för 10 000 hektar mark i Sk?ne, där cirka 7000 hektar är strövomr?den med en uppbyggd infrastruktur för friluftsliv.
Stiftelsen äger viss mark själv, men förvaltar ocks? fem andra stiftelsers mark. Här bedrivs miljöcertifierat skogsbruk, som ska ge avkastning till stiftelserna. Utökad hänsyn tas till miljön och de sociala värdena.
Stiftelsen Sk?nska Landskap äger och förvaltar skogsfastigheten bredvid Sätoftaskolan. Södra delarna av omr?det har höga naturvärden med m?nga grova ädellövträd i ett gammalt kulturlandskap. I omr?det finns även ett mindre omr?de med gran som nu börjar bli gammalt, med vindfällen och insektsangrepp som följd. Tanken är att avveckla granen och plantera lövskog för att förstärka de redan höga naturvärdena.
Läs mer p?: www.skanskalandskap.se/om-oss
Stiftelsen Sk?nska Landskap ansvarar för ett tjugotal strövomr?den, där verksamheten till största delen finansieras av Region Sk?ne. Här kan du fiska, paddla, cykla, bada eller bara njuta av vacker natur. Det finns informationstavlor, markerade stigar, toaletter och plats att äta matsäck eller grilla. I vissa omr?den finns slingor för terrängcykel eller hästar. Flera stigar är tillgänglighetsanpassade.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy