Training

Alle p? 4. trinn kan ta gratis sv?mmemerke

1. april gikk startskuddet for en ny og omfattende kampanje for ? sikre at flest mulig elever p? 4. trinn l?rer ? sv?mme. Kampanjen er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Norges Sv?mmeforbund og Norges Livredningsselskap der elevene gratis kan avslutte med ? ta et ferdighetsmerke.
Kampanjen skal vare fram til 20. juni og m?let er ogs? ? styrke sv?mmeoppl?ringen p? hver skole. Ferdighetsmerkene skal motivere flest mulig elever til ? delta i oppl?ringen.
– Det er viktig at alle ti?ringer kan selvberging i vannet og l?rer seg ? sv?mme. Ferdighetsmerkene i den nye kampanjen vil v?re synlige og konkrete tegn for hva elevene har l?rt, og jeg h?per dette vil motivere alle til ? delta, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Skolene inviteres n? til ? bestille to ulike merker til elevene: Sv?mmeknappen, som er ferdighetsmerket fra Norges Sv?mmeforbund og inneb?rer at elevene skal kunne sv?mme 200 meter, og Livb?ye bronse som er ferdighetsmerket fra Norges Livredningsforbund. Det siste merket krever b?de sv?mmeferdigheter og evne til selvberging i vannet. Begge merkene er gratis for skolene og elevene. I tillegg kan skolene f? gratis veiledningsmateriell til sv?mmeoppl?ringen.
Utdanningsdirektoratet koordinerer kampanjen, og vil til h?sten i tillegg gjennomf?re en sp?rreunders?kelsen blant skolene om resultatet av kampanjen.
Her kan du f?r mer informasjon: http://www.udir.no/svomming

Similar Posts