Training

? Amerikansk HR-ledelse utsletter norske lederverdier

Oslo: Organisasjonen Lederne ser med stor bekymring p? det de betegner som en trojansk hest i norsk arbeidsliv, nemlig amerikanskinspirert HR-ledelse. – Vi risikerer ? f? et arbeidsliv preget av dype konflikter og mindre medbestemmelse for de ansatte, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.
Ledelsesmetoder basert p? amerikanske HR-modeller har ?kende innflytelse og blir stadig oftere sluppet inn i toneangivende norske bedrifter. Samtidig viser resultater fra Norsk Ledelsesbarometer fra Lederne at kun tre av ti tillitsvalgte f?ler at ledelsen er interessert i deres innspill, og at bare seks av ti norske mellomledere vurderer sjefen sin som kompetent.
– Om ikke bremsene settes p? snart er det en overhengende fare for at den ?norske modellen?, med ?pen bedriftskultur og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om noen ?r er borte og erstattet av den amerikanske HR-modellen, advarer Brekke i ledelsesorganisasjonen Lederne.
Lite forhandlingsrom
Han mener de nye ledelsesmetodene langt p? vei knebler tillitsvalgte og mellomledere i bedrifter.
– M?l settes ovenfra, og de ansatte kan kun p?virke sine arbeidsbetingelser i direkte dialog med sin n?rmeste leder. Mange av disse lederne er ansatt p? bakgrunn av teoretisk utdannelse og mangler element?r oppl?ring i arbeidslivets spilleregler. F? har personlig arbeidserfaring eller har g?tt i gradene i bedriften, sier han.
Stein Stugu og Bitten Nordrik i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte st?r bak produksjonen av Norsk Ledelsesbarometer p? vegne av Lederne. Stugu mener at filosofien bak amerikansk HR-ledelse naturlig begrenser ansattes mulighet til ? p?virke sin egen arbeidsplass.
– I mange sammenhenger har vi sett at det er stor avstand mellom hva arbeidstakere opplever ? kunne p?virke og det de burde ha innflytelse p? etter arbeidsmilj?loven og ikke minst hoved- og tariffavtaler. Mens b?de norsk ledelse og lov- og avtaleverk gir plass til tillitsvalgte og verneombud i en bedriftsorganisasjon, har HR-ledelse et annet verdisyn, sier Stugu.
?nsker ikke andre
I Ledelsesbarometeret avdekkes det at mange ansatte opplever at toppledelsen i virksomheten har holdninger som minner mest om et gammeldags enevelde. Mer enn tre av ti angir at holdninger som ?Er du ikke med oss er du mot oss? og ?Aksepterer betingelsene eller finn deg noe annet ? gj?re ? er utbredt i toppledelsen.
Brekke i Lederne p?peker at ledere i selskaper som benytter HR-modeller og styringsformer som for eksempel franchise, har en overdreven tro p? at ledelsen, alts? dem selv, alltid vet best.
– Den beste l?sningen er ? ?ke kunnskapen blant b?de ansatte og bedriftsledere. En reflektert leder som klarer ? hente fram det beste i sine ansatte og selv, vil mest sannsynlig ogs? skape innovasjon, sunn ?konomi og forn?yde medarbeidere, mener Brekke.

Bildetekst:
VIL IKKE SLIPPE INN TROJANEREN: Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne mener den utstrakte bruken av amerikanskinspirert HR-ledelse skaper et arbeidsliv preget av dype konflikter og mindre medbestemmelse. Foto: Lederne
Dette er Norsk Ledelsesbarometer:
Norsk Ledelsesbarometer er en unders?kelse som sendes ut til alle Ledernes medlemmer via e-post.
I 2010-unders?kelsen deltok 3460 av Ledernes medlemmer.
Unders?kelsen er utf?rt av De Facto kunnskapssenter for Lederne.
Mer informasjon: www.lederne.no/ledelsesbarometer
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy