Anders Borg tänker för kortsiktigt

Anders Borg tänker för kortsiktigt
I Dagens Industri idag tisdag 9 september säger finansminister Anders Borg i en intervju att ?Vi har inte r?d att bevilja oss förm?ner p? bekostnad av konkurrenskraften? och tar som exempel läkemedelsförm?nen om det blir ändringar i ägarstruktur men hänvisning till kostnadsbesparingar.
Här tänker Anders Borg fel. Det är ett alltför kortsiktigt resonemang, menar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Sverige gör sig m?n om att vara en välfärdsstat och i detta ligger bl a att vi har en fortsatt bra utveckling av v?rden och behandlingar inom denna. Idag är läkemedelsutvecklingen global. Här gäller det att vi tänker inte bara kostnader i ett led utan även ser att det finns förutsättningar för att vara attraktiva globalt sett i utveckling och utvärdering av nya och befintliga behandlingar.
För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
[email protected]
Telefon 08 – 723 50 61
Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
[email protected]
Telefon 08 ? 723 50 42

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsomr?det genom att arbeta med aktuella fr?gor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten best?r av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter.
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsomr?det i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsomr?det.
Bifogade filer
4100Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top