SE

Anders Lönn avg?r som generalsekreterare för Mälardalsr?det

I Torsdags blev det klart att Mälardalsr?dets generalsekreterare, Anders Lönn, avg?r och blir statssekreterare p? Utbildningsdepartementet hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Mälardalsr?dets styrelsemöte uts?g i fredags Maria Nimvik-Stern till tillförordnad generalsekreterare för Mälardalsr?det. Maria Nimvik-Stern är sedan tidigare anställd p? Mälardalsr?det som processledare för En bättre sits.

Mälardalsr?dets styrelse tackade avg?ende generalsekreterare Anders Lönn och avg?ende viceordförande Helene Hellmark-Knutsson för gott samarbete, och önskar dem lycka till p? deras nya uppdrag.
Mälardalsr?det är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsr?det är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts