Skole

Ansatte tar omtenksomme sjefer for gitt, if?lge IMD-studie

Omtenksomme ledere som hjelper ansatte med personlige og jobbrelaterte problemer, b?r ikke forvente noen ekstra takknemlighet, lojalitet eller engasjement, if?lge ny forskning.
If?lge en studie fra IMD business school, mener de fleste ledere at det ? tilby emosjonell st?tte vil v?re til fordel for virksomheten.
Men de fleste ansatte ser kun p? slike utslag av vennlighet som en av deres overordnedes oppgaver og har ikke til hensikt ? jobbe hardere som takk.
Dette f?rer til at ledere som gir en hjelpende h?nd m? takle sine egne forventninger og frustrasjoner over personalets manglende takknemlighet.
En av studiens medforfattere, professor Ginka Toegel, sier: ?B?de ledere og ansatte innser at det ? kontrollere negative f?lelser kan v?re viktig i en organisasjon.
Men det later til ? v?re en markant forskjell i hvordan de to partene mener denne typen st?tte b?r oppfattes og hvordan de mener at ansatte b?r reagere p? den.
Ledere har en tendens til ? se p? f?lelsesmessig st?tte som noe som ligger utenfor deres ansvarsomr?de og som derfor b?r gjengjeldes med st?rre engasjement.
De kan for eksempel mene at en ansatt de har hjulpet, uten ? mukke b?r kunne jobbe litt hardere eller bli litt lenger for ? rekke en deadline.
Dessverre ser ikke de ansatte likt p? saken. De ser p? emosjonell st?tte som en naturlig del av det lederne gj?r og f?r godt betalt for.
Derfor kan takknemligheten utebli, mens de negative f?lelsene ikke ender opp hos den ansatte, men hos lederen, som f?ler seg dypt sviktet.?
Funnene dukket opp i en dybdestudie blant arbeidstakere ved et vellykket rekrutteringsbyr? som spesialiserer seg p? ? levere ledere til tjenestesektoren.
Dusinvis av ansatte deltok i intervjuer og sp?rreskjemaer for ? unders?ke hvem de henvendte seg til for ? f? emosjonell hjelp og hvordan de f?lte at slik st?tte skal betraktes.
Rundt tre fjerdedeler av ansatte i lavere stillinger og mellomledere rapporterte at de hadde mottatt st?tte fra sine overordnede ? men ingen av dem f?lte at de sto i personlig gjeld.
En leder fortalte hvordan han kunne bruke betydelig med tid og krefter p? ? hjelpe en ansatt med problemer utenfor arbeidet, bare for ? se den ansatte si opp jobben n?r hun f?lte seg bedre.
Han fortalte: ?N?r hun gikk, sa hun: ?Jeg slutter.? Jeg sa: ?Jeg er glad p? dine vegne, men jeg f?ler meg litt sviktet.? Hun svarte: ??, det tenkte jeg ikke p?.??
En annen fortalte: ?Hvis jeg kj?per en drink til deg, er det liksom forventet at du kj?per den neste til meg. Dette ligger i alle deler av kulturen v?r ? bortsett fra p? jobb.?
IMD-professor Anand Narasimhan sier: ?Enkelte ledere oppga sosiale motiver for ? tilby st?tte, f.eks. ?kristen ?nd? eller ?? gj?re det som er riktig?.
Men ogs? disse forventet ? f? noe til gjengjeld, kanskje i form av ?kt anerkjennelse fra personene de hjalp og fra sine egne overordnede.
Andre forventet rent praktiske fordeler og mente at det ? hjelpe ansatte ? h?ndtere negative f?lelser til slutt ville v?re gunstig for salg og fortjeneste.
Basert p? v?re funn kan l?rdommen for alle v?re ? unng? urealistiske forventninger, spesielt i en tid hvor s? mye av ?konomien er basert p? tjenester.
Faktum er at ledere nyter godt av god stemning i teamet n?r det gjelder produktivitet og resultater, selv uten at det vises ekstra lojalitet og engasjement.
Det er naturligvis hyggelig n?r det vises takknemlighet ut over dette, men det er ingen grunn til ? v?re bitter hvis det ikke skjer.?
Studien, som ble utf?rt i samarbeid med University College London, er publisert i siste nummer av Academy of Management Journal.
Om IMD

IMD er en topprangert forretningsskole. Vi er eksperter p? ? utvikle globale ledere gjennom slagkraftig lederutdanning. Hvorfor velge IMD? Vi er 100 % fokusert p? realistisk lederutvikling: vi tilbyr et globalt perspektiv av f?rsteklasses sveitsisk merke og har en fleksibel, skreddersydd og effektiv tiln?rming. Vi jobber med v?re klienter ? individer, team og organisasjoner ? for ? l?se deres problemstillinger, bygge opp deres evner og forberede dem p? fremtiden. (www.imd.org)

Similar Posts