Læring

Ansattes rettigheter svekkes: Personalavdelingen p? vei ut av norsk arbeidsliv

Personalavdelinger i norske bedrifter skiftes i stor skala ut med amerikanskinspirerte HR-avdelinger. – To av tre opplever de nye personalavdelingene som et rent serviceorgan for toppledelsen, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.
Det er unders?kelsen Norsk Ledelsesbarometer, gjennomf?rt av De Facto p? oppdrag fra organisasjonen Lederne, som blant annet ligger til grunn for dagens debatt om norsk arbeidsliv og ledelseskultur. N? advarer Lederne mot trenden med ? erstatte personalavdelingen med rene Human Resources (HR)-avdelinger.

– Personalavdelingen har tradisjonelt v?rt et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse. Unders?kelsen v?r viser at innf?ringen av strategisk ?hard? HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke. I Ledelsesbarometeret svarer to av tre at de nye personalavdelingene fungerer som toppledelsens eget serviceorgan.

Lite forhandlingsrom
Brekke mener at trenden med ukritisk adopsjon av amerikanske HR-modeller, og det som betegnes som ?hard HR?, vil g? kraftig ut over bedriftsdemokratiet, noe han mener verken tjener bedriften eller de ansatte.

– Om ikke bremsene settes p? snart er det en overhengende fare for at den norske modellen med ?pen bedriftskultur og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om noen ?r er borte, erstattet av den amerikanske HR-modellen, advarer han.

Og legger til at de nye ledelsesmetodene langt p? vei knebler tillitsvalgte og mellomledere i bedrifter.

– M?l settes ovenfra, og de ansatte f?r kun p?virke sine arbeidsbetingelser i direkte dialog med sin n?rmeste leder. Mange av disse topplederne er ansatt p? bakgrunn av teoretisk utdannelse og mangler element?r oppl?ring i arbeidslivets spilleregler. F? har personlig arbeidserfaring eller har g?tt i gradene i bedriften, sier han.

Strategisk styring fremfor ledelse
If?lge Bitten Nordrik i De Facto er ?hard? HR-ledelse en ovenfra-og-ned-m?te ? tenke ledelse p?. ? Tidligere kom vi fram til kompromissbaserte l?sninger. Hvis jeg skal sette det litt p? spissen handler strategisk eller ?hard? HR om manipulering av menneskelige myke faktorer, sier hun.

Nordrik mener strategisk HR er mer styring enn ledelse. Hun hevder slike styringsmodeller svekker troen p? det informerte mennesket som selv vet hva som er rett og galt.

– Strategisk HR handler i stor grad om hvordan ansatte skal manipuleres til ? n? m?l som settes av toppledelsen, og hvordan de skal motiveres for ? n? disse m?lene, sier forskeren.
(Pressenytt)

Lederne om strategisk/?hard? HR
If?lge Lederne representerer de ?harde? HR-modellene et annet syn p? ledelse enn det som har v?rt tradisjonen i norske bedrifter.
Den viktigste funksjonen i ?hard? HR sies ? v?re at den skal samle informasjon for ? danne grunnlag for viktige strategiske beslutninger.
If?lge Ledernes forskning fungerer ?hard? HR som disiplinerende systemer for de ansatte. Ansatte skal kartlegge og kartlegges, holdninger og atferd regnes inn som kompetanse.
I motsetning til strategisk HR-ledelse har ledere som f?lger ?Den norske modellen? et tettere forhold til og samarbeid med bedriftens ansatte og de tillitsvalgte. Dette er en bedriftstradisjon som gjenspeiles i norsk lovverk p? omr?det, som for eksempel arbeidsmilj?loven.
Mer informasjon p? www.lederne.no/ledelsesbarometer.

Om Norsk Ledelsesbarometer 2012
Norsk Ledelsesbarometer 2012 er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne. Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for femte ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere ?r skapt oppsikt i media p? grunn av sine avsl?ringer og funn.
Respondentene i unders?kelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne. I tillegg er det i ?r blitt gjennomf?rt dybdeintervjuer med ledere fra Posten og en anonymisert privat bedrift.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2012
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy