SE

Användandet av alkohol och tobak g?r ner bland ungdomarna i Sigtuna kommun

Stockholmsenkäten 2014
Användandet av alkohol och tobak g?r ner bland ungdomarna
i Sigtuna kommun.
Stockholmsenkäten genomförs vartannat ?r bland elever i
grundskolans ?rskurs nio och gymnasiets ?rskurs tv?. Och idag presenterades
sammanställningen av svaren kring alkohol-, tobaks- och narkotikaanvändandet.
Länk till länsstyrelsens presentation: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Pages/stockholmsenkaten.aspx?keyword=stockholmsenk%C3%A4t+2014
Sigtuna kommun följer trenderna för övriga länet.
Droganvändande ligger kvar p? ungefär samma niv?er som 2012 medan användandet
av alkohol och tobak g?r ner. Detta tyder p? att summan av lasterna minskar.
– Det är ett misslyckande för samhället när unga människor
brukar alkohol eller narkotika. Det är därför glädjande att Sigtuna
kommun nu, i likhet med resten av länet, g?r i rätt riktning. Jag vill rikta
ett stort tack till alla duktiga tjänstemän, lärare och rektorer för det
viktiga arbete de gör inom detta omr?de, säger kommunstyrelsens ordförande Lars
Bryntesson (S) i en kommentar.
Kommunen och skolorna arbetar aktivt med olika förebyggande
insatser. Sigtuna kommun ger undervisning kring ANDT (Alkohol, Narkotika,
Dopning och Tobak) för samtliga elever i ?rskurs 6, även i ?rskurs 5 om
skolorna önskar. I samband med detta erbjuder kommunen ocks? föräldramöten.
Under hösten samlades ett 40-tal föräldrar fr?n Steningeskolan för att f? veta
mer om hur man kan känna igen och förebygga användandet av ANDT.

Sigtuna kommun arbetar aktivt med att alla skolg?rdar inom
kommunen ska vara rökfria. Kommunen erbjuder även öppna föreläsningar kring
ANDT för alla inv?nare. H?ll utkik p? www.sigtuna.se
för v?rens schema.

– Hade vi inte gjort de ansträngningar vi gör s? hade
v?ra siffror kanske stuckit ut, säger Preventionssamordnare Unander-Scharin.
Marie Unander-Scharin kommer tillsammans med närpoliser,
rektorer och elevhälsa presentera resultatet för varje enskild högstadie och
gymnasieskola för att skapa diskussion och medvetenhet kring dessa fr?gor.

Kontaktperson Marie Unander-Scharin, Preventionssamordnare,
08-591 262 16
Inv?naren först ? Allas lika värde ? Kvalitet i fokus – Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.
Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusen?riga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som ?rligen tar emot över 20 miljoner människor utgör tv? spännande inslag p? var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg.
Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 inv?nare, ligger p? fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev ?rets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun.

För mer information: http://www.sigtuna.se

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy