SE

Är ADHD-diagnoser en diagnos av samhälle eller individ? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium den 28 oktober.

2014-10-23 14:43 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnets seminarium den 28 oktober 2014 sätter en rad fr?gor i fokus kring Överdiagnostik och Överbehandling. Skapar v?rden ohälsa? Varför har läkare och patient olika syn p? psykisk ohälsa och är ADHD-diagnoserna en diagnos av samhälle eller av individ?

23 oktober 2014
Skyddsvärnets seminarium den 28 oktober 2014 sätter en rad fr?gor i fokus kring Överdiagnostik och Överbehandling. Skapar v?rden ohälsa? Varför har läkare och patient olika syn p? psykisk ohälsa och är ADHD-diagnoserna en diagnos av samhälle eller av individ? M?r människor allt sämre i dagens samhälle och vilka/vad finns bakom de definitioner och trender som används som förklaringsmodeller? Finns andra analysmetoder och vägar?
Kom och lyssna till tre framst?ende föreläsare i ämnet, professor Birgitta Hovelius och Andreas Vilhelmsson, Lunds universitet och Per Woxler, överläkare vid universitetssjukhuset i Linköping.
Välkomna!
Seminariet äger rum den 28 oktober kl. 13.00-16.00 vid ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41 i Stockholm.
Kontakt:
Eva Bernerskog, pressansvarig
Mobil; 076-77 66 510
E-post: [email protected]

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalv?rd och socialtjänst som minskar risken för ?terfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.
Bifogade filer
211270Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy