SE

Är du förberedd när en kris inträffar i samhället?

P? senare tid har vi haft skyfall, stormar, föroreningar av dricksvatten och elavbrott p? flera platser i Sverige och i slutet av augusti rasade den stora skogsbranden i Västmanland. Detta har ökat v?r medvetenhet om hur s?rbara vi och v?rt samhälle är. Medborgarskolan
samarbetar med Civilförsvarsförbundet och genomför p? flera platser i landet föreläsningen
?72 timmar – Är du förberedd när en kris inträffar i samhället??.
Föreläsningen ger medborgarna under cirka en timme kunskap om kommunens krisberedskap och hur kommunens medborgare själva kan hantera konsekvenserna av en kris. “72 timmar” är ett begrepp som används inom krisberedskap, det är s? länge varje enskild människa bör vara
förberedd p? att kunna klara sig själv utan mat, vatten, värme, sömn och information i en krissituation. Efter informationstillfället kommer du att ha stärkt din förm?ga att själv kunna hantera konsekvenserna av en sv?r störning i viktiga samhällsfunktioner och kunna tillgodose de grundläggande behoven som mat, vatten, värme och information.
Yvonne Norrg?rd, som är verksamhetsutvecklare p? Civilförsvarsförbundet, förklarar varför föreläsningen är s? viktig: ?Vi genomför informationskampanjen 72 timmar för att ge grundläggande kunskap i krisberedskap. Föreläsningen förbättrar kunskapen om samhällets krishanteringsförm?ga och stärker människors förm?ga att själva hantera konsekvenser av en kris?.
Föreläsningarna är kostnadsfria och du anmäler dig p? www.medborgarskolan.se/72timmar
Läs mer om kampanjen 72 timmar och anmäl grupper p? www.civil.se/72-timmar
Medborgarskolan genomför ocks? kostnadsfria föreläsningar för kursdeltagare
i Hjärt- och lungräddning (HLR) i samarbete med Civilförsvarsförbundet.
För mer information var vänlig kontakta:
Ulla Frisk, marknads- och kommunikationschef, Medborgarskolan, 018-56 95 14, [email protected]
Yvonne Norrg?rd, verksamhetsutvecklare, Civilförsvarsförbundet, 070-611 7792, [email protected]

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. V?r verksamhet inspirerar till lustfyllt och livsl?ngt lärande. V?ra kärnvärden är individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.
www.medborgarskolan.se516800Skicka som e-post
Share this

Similar Posts