Är ultrakänslig sp?rgasanalys p? sp?ren

En ny teknik för att sp?ra molekyler med extremt l?ga halter motsvarande en molekyl bland ett biljontals ? en etta följt av tolv nollor ? andra molekyler. Det p?visar fysikern Patrick Ehlers i sitt avhandlingsarbete som han försvarar vid Ume? universitet torsdagen den 25 september.
? Om vi skulle detektera människor i stället för molekyler, s? kunde vi hitta en enda människa bland 25 jordbefolkningar!, förtydligar Patrick Ehlers den extrema siffran.
Detta möjliggörs av en teknik som är baserad p? en unik kombination av högreflekterande optiska speglar och frekvensmodulation, välkänd ifr?n radiotekniken, som ger tekniken en exceptionellt hög känslighet för detektion av molekyler.
Systemet befinner sig fortfarande i utvecklingsstadiet, men kan mycket väl inom en rimlig framtid användas för exempelvis medicinsk diagnos eller atmosfärluftsanalys.
? Det kan d? bli fullt möjligt att detektera närvaron av ett tjugotal enstaka atomer i en okänd gasblandning!, säger Patrick Ehlers.
Avhandlingen har publicerats digitalt
För mer information, kontakta gärna:
Patrick Ehlers, institutionen för fysik vid Ume? universitet
Telefon: 090 786-6775, 076 776 9939
E-post: [email protected]
Pressfoto

Om disputationen:
Torsdagen den 25 september försvarar Patrick Ehlers, institutionen för fysik vid Ume? universitet, sin avhandling med titeln: Further development of NICE-OHMS – an ultrs-sensitive-frequency-modulated cavity-enhanced laser-based spectroscopic technique for detection of molecules in gas phase. Svensk titel ?Vidareutveckling av NICE-OHMS ? en ultrakänslig frekvensmodulerad kavitetsförstärkt spektroskopisk teknik för detektion av molekyler i gasfas?.
Disputationen äger rum klockan 10.00 i N450 i Naturvetarhuset (N450).
Fakultetsopponent är universitetslektor och docent Joakim Bood, Lund universitet.
Patrick Ehlers kommer ursprungligen fr?n Freiburg i Tyskland och har studerat fysik b?de
vid Albert-Ludwigs Universität Freiburg och Ume? universitet. Sedan 2007 bor han med sin familj i Ume?.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top