SE

Arbete för en tillgänglig skola – även för allergiker och intoleranta tilldelas Hälsopriset 2014

Enligt lag har alla barn rätt att g? i skolan i Sverige. Men är skolan tillgänglig för alla? Elever med astma, allergi och intolerans diskrimineras systematiskt i skolan. Denna viktiga fr?ga vill Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF, och Unga Allergiker, UA, lyfta upp. Nu har detta arbete tilldelats Hälsopriset 2014 av ML Agency ? Sveriges första hälsokommunikationsbyr? med en mission att göra människor, företag, samhälle och naturen hälsosammare.
Under Almedalsveckan höll SCUF och UA ett gemensamt seminarium utifr?n temat ?en tillgänglig skola även för elever med allergi och intolerans??. Fr?gan belystes och diskuterades fr?n olika h?ll av en panel med en respektive medlem fr?n SCUF och UA, en representant fr?n Livsmedelsverket och ett kommunalr?d fr?n Upplands Väsby. I samband med seminariet hölls även prisutdelning av utmärkelsen Hälsopriset – som ?rligen delas ut av Hälsotorget i Almedalen, till en individ eller en grupp som genom ett hälsofrämjande arbete har bidragit till ett friskare Sverige.
Motivering: ?Fr?n utanförskap till skolglädje i en allergianpassad miljö?
Alla barn har rätt och plikt att g? i skolan men inte alla elever f?r likvärdiga förutsättningar. Elever med astma, allergi och/eller intolerans diskrimineras systematiskt i skolan. Trots begränsade resurser, har Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet drivit en serie aktiviteter, genom ?ren, i syfte att belysa vilka specifika ?tgärder som bör vidtas för att n? m?let med en säker och glädjefylld miljö för elev med allergier och intoleranser. Dessutom arbetar föreningarna med att stärka och främja självkänslan hos unga och barn med astma och allergi. De skapar möjligheter där unga kan utvecklas även utanför skolan- till exempel genom deras sommarläger. Därför är Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet mycket värda vinnare av Hälsopriset 2014.
– Vi är självklart mycket glada över att f? Hälsopriset 2014, säger Nathalie Löfgreen, Generalsekreterare p? Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF och Hannah Rosenqvist, Generalsekreterare p? Unga Allergiker, UA.
B?de SCUF och UA ser Hälsopriset som en belöning för det viktiga arbete organisationerna utför och som en unik möjlighet att delta i den politiska debatten.
– Vi skulle inte ha h?llit ett eget seminarium om det inte vore för att vi fick Hälsopriset. Nu känner vi oss ännu mer motiverade och kommer att fortsätta arbeta helhjärtat för att driva en allergipolitk som p?verkar beslutsfattare och politiker p? lokal och nationell niv? och som, i en snar framtid, ska leda till att ingen elev ska uppleva utanförskap p? skolan; inte minst dem med astma, allergier eller intoleranser, säger Nathalie Löfgreen och Hannah Rosenqvist.

Kontakt

Eva Wilhelmsson, Förbundsordförande, SCUF, [email protected]

Rita Axelsson Florio ? Ansvarig för Hälsotorget samt partner i MNML Agency
Mobil: 076 035 22 40
E-post: [email protected]

Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF och Unga Allergiker, UA samlar och stärker barn och unga med astma, allergi och intolerans. Organistionerna har olika inriktningar inom allergi och intolerans men anordnar m?nga aktiviteter ihop. Läs mer om v?ra organisationer p? www.scuf.se eller www.ungaallergiker.se
23600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy