Training

Arkitektur og design for et bedre samfunn!

Kom og h?r hvordan Erling Dokk Holm viser at arkitektur og design kan forbedre livsbetingelser og skape nye sosiale arenaer! Foredraget presenteres p? den store konferansen om Formgivingsfag i Utdanningsforbundets nye konferansesenter i Oslo, mandag 14. februar 2011 fra klokka 10 til 16.
Hva st?r ungdommen overfor n?r de skal velge utdanning? Den 1. mars er fristen for s?knad til videreg?ende oppl?ring. Ved ? velge Studiespesialisering med formgivingsfag f?r elevene ypperlig anledning til ? f? studiekompetanse, samtidig som de f?r utfolde seg kreativt. Den kulturelle dannelsen vektlegges i utdanningstilbudet som inneholder fagene Visuelle kunstfag og Design og arkitektur . Kulturell og estetisk dannelse er av avgj?rende betydning hvis Norge skal hevde seg sterkere som en kulturnasjon i fremtiden.
Flere og flere valg tas p? bakgrunn av visuelle representasjoner, og estetisk kompetanse er viktig for ? kunne forst? og forholde seg til omgivelsene. Det er sv?rt viktig ? fremme bevissthet om dette overfor politikere, foreldre, skoleledere og l?rere. P? konferansen 14. februar vil Andreas Vaa Bermann, direkt?r i Norsk Form, fokusere p? det sosiale ansvaret innen arkitektur og design og vise nasjonale og internasjonale eksempler. Suksessprosjektet Nasjonale turistveger blir presentert av Siri Legernes, administrerende direkt?r i LINK arkitektur AS. Videre vil det presenteres spennende muligheter med blogg og webverkt?y i undervisningen, og klesdesigner Julie Skarland gir konkret eksempel p? prosessen fra ide til ferdig produkt.
P? konferansen skal dessuten ?Ildsjelprisen 2011? deles ut til en person eller et milj? som aktivt har fremmet formgivingsfag i den videreg?ende oppl?ringen. Ikke g? glipp av dette, over 200 l?rere i formgivingsfag fra hele landet kommer!

For mer informasjon, kontakt:
Liv Merete Nielsen ? professor, HiO avd for estetiske fag, mob. 97 50 58 10 e-post: [email protected]
Liv Klakegg Dahlin ? h?gskolelektor, HiO avd for estetiske fag, mob. 99 71 71 99 e-post: [email protected]
Konferanse: Formgivingsfag 2011, L?rernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo
Mandag 14. februar 2011, kl 10 ? 16Se program: http://www.kunstogdesign.no/form111/bilder/formgiving-3-korr.pdf
Velkommen; f? gode ideer til avisens utdanningssider!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy