Læring

Atlantis Medisinske H?gskole – en h?gskole i utvikling

I 2011 startet NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) revisjon av v?re bachelorgrader i ern?ring og medisin. Vi ser p? dette som et viktig verkt?y for hvordan vi ytterligere kan forbedre og kvalitetssikre v?re studier.

Seniorr?dgiver Linn Christensen leder utviklingsprosessen p? Atlantis Medisinske H?gskole, og gir oss her en oppdatering p? arbeidet.

Kan du gi oss en kort beskrivelse av hva denne prosessen inneb?rer?
– Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsutvikling av h?gskolen og v?re studietilbud. Fram mot 1. juni 2013 iverksetter vi en rekke tiltak i tr?d med tilbakemeldingene vi har f?tt fra NOKUT, for ? videreutvikle og sikre studiekvaliteten. Blant annet vil ny modell for bachelor i medisin inneholde en st?rre andel medisinske basalfag, mens det i bachelor i ern?ring innf?res obligatorisk kostholdsveiledning og studentklinikk. I tillegg har vi valgt ? endre noe p? rekkef?lgen av emnene i utdanningene med tanke p? den helhetlige progresjonen og oppbygningen i studiet.
Vi har satt et tak p? antall studenter for ? ha mindre klasser og sikre god oppf?lging av hver enkelt student. Nettskolen videreutvikles og forbedres. Vi har g?tt vekk fra rullerende opptak og innf?rt opptak to ganger i ?ret, for ? sikre et godt og stabilt l?ringsmilj? for nettstudentene. I arbeidet med faglig utvikling av v?re programmer, nye studieplaner, og videreutvikling av nettskolen er b?de faglige eksperter og representanter fra studentene involvert. Vi opplever stort engasjement og kloke tilbakemeldinger fra alle parter i prosessen, og det er vi takknemlige for!
Hvordan vil du vurdere arbeidet s? langt?
– Det er en omfattende og m?ysommelig prosess. Vi har analysert og vurdert alle deler ved utdanningen og iverksetter relativt store endringer. Vi har allerede utrettet mye, og f?r gode tilbakemeldinger, s? jeg er sv?rt forn?yd med prosessen s? langt.
Har det v?rt noen spesielle utfordringen s? langt i prosessen?
– Arbeidet har v?rt intenst og prosessen har krevd involvering fra alle tilsatte ved h?gskolen. Det er ikke til ? legge skjul p? at de tilsatte denne h?sten har bidratt med ekstra innsats utover sine vanlige arbeidsoppgaver. En positiv effekt av dette ser vi imidlertid n? ved at vi har opparbeidet ?kt kompetanse p? utviklingsprosesser i hele organisasjonen, samtidig som vi er mer engasjert og samlet enn noen gang.
Hvordan kan studenter holde seg oppdatert omkring det videre arbeidet?
– N?v?rende studenter kan holde seg oppdatert via l?ringsplattformen v?r om endringer som ber?rer dem. Mye informasjon finnes ogs? p? nettsidene v?re, og vi jobber parallelt med ? utvikle disse sidene for ? sikre l?pende oppdateringer. N?v?rende og nye studenter kan v?re sikre p? at utviklingsarbeidet som p?g?r vil gi et enda bedre studietilbud.
Du er selvf?lgelig optimistisk med tanke p? resultatet?
– Ja, det er jeg! Vi arbeider systematisk og m?lrettet med kvalitetsutviklingen og det gir resultater. Atlantis Medisinske H?gskole er kjent for kvalitet og dyktige forelesere. V?r fagavdeling er i dag st?rre enn noen gang, og kvaliteten p? utdanningene vi tilbyr h?sten 2013 har aldri v?rt bedre. Nye studenter kan glede seg til ? komme til en h?gskole i positiv utvikling, og som nylig har v?rt gjennom en grundig kvalitetssikringsprosess!
Vi setter stor pris p? tilbakemeldinger i prosessen. Vi oppfordrer v?re studenter til ? engasjere seg og gi oss innspill underveis i det videre arbeidet!

Atlantis Medisinske H?gskole ble opprettet i 1987, og har over 25 ?rs erfaring med studier innen helsefag.
Det er et ?kende behov i samfunnet for kompetanse om sammenhengen mellom trening, ern?ring, livsstil og helse. Atlantis Medisinske H?gskole ?nsker ? skape et milj? som stimulerer til fokus p? nettopp dette.
Vi er i kontinuerlig utvikling, b?de i tr?d med samfunnets utvikling og de forventinger som stilles til en privat h?gskole. Gjennom sterk faglig fokus, integrert praksis i undervisningen, og ikke minst en fagstab som holder sv?rt h?yt niv?, tilbyr h?gskolen fremtidsrettede studier innen helsefag.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy