SE

Att arbeta ämnesövergripande med elever i behov av stöd

När eleverna f?r vara delaktiga i sin lärandeprocess och arbeta med teman som ligger nära deras egen verklighet ökar motivationen och intresset för att lära. Den nya boken Verklighetsnära lärande visar hur man kan börja arbeta mer ämnesövergripande och verklighetsnära tillsammans med elever i behov av stöd.

? Vi vill dela med oss av den arbetsform som vi har utvecklat p? en skola för elever i behov av stöd. Genom v?rt sätt att arbeta ser vi att elevernas medvetenhet om sitt lärande ökar liksom tron p? den egna förm?gan, säger Johanna Eriksson, en utav författarna till boken.
Boken har ett tydligt formativt förh?llningssätt som ger eleverna förutsättningar att följa sin egen kunskapsutveckling. Det formativa förh?llningssättet gör ocks? eleverna medvetna om sina styrkor och möjligheter att n? nya m?l, vilket skapar ett ökat självförtroende omkring den egna förm?gan.
Verklighetsnära lärande vänder sig till lärare och skolledare som möter elever i behov av stöd i grundsärskolan och vid gymnasiesärskolans nationella program, men även inom andra skolformer.
? Vi hoppas att boken ger rektorer och arbetslag inspiration till förändring och utveckling av den egna verksamheten. Arbetsformen har tydlig koppling till läroplaner och skolforskning och i boken beskriver vi ocks? förutsättningar för gemensamt utvecklingsarbete i skolan, säger Johanna Eriksson.
Om författarna
Johanna Eriksson är arbetslagsledare och förstelärare vid en gymnasiesärskola. Britt-Inger Lindgren har mer än 30 ?rs erfarenhet av pedagogiskt ledningsarbete, som lokal lärarubildare och skolledare p? gymnasium och gymnaisesärskola. De har tillsammans infört ett verklighetsnära arbetssätt och sett vilka fördelar det innebär för s?väl lärare som elever.
Fakta om boken
Titel: Verklighetsnära lärande ? för elever i behov av stöd
Författare: Johanna Eriksson, Britt-Inger Lindgren
ISBN: 978-91-7205-946-7
Utgivning: 28 oktober, 2014
Omf?ng: 64 sidor
Ca pris: 190 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken p? www.gothiafortbildning.se.
Presskontakt
Nathalie Parkvall, PR-ansvarig: [email protected],
08-462 26 77.

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, v?rd och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. V?r verksamhet bygger p? vetenskap och beprövad erfarenhet. M?let är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om v?ra produkter.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy