SE

Att döma av utseendet ? ny utställning p? Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Varför är s? ofta hjälten i litteratur, film och dataspel vacker, medan skurken är ful? Dagens normer och ideal härstammar fr?n antiken och även om vi inte vill kännas vid det, lever de kvar, inte minst inom reklam, mode och karaktärsdesign till dataspel. Utställningen “Att döma av utseendet ? om kroppsideal, normer, fördomar och stereotyper” öppnar p? Göteborgs Naturhistoriska Museum den 27 juni.
Den mänskliga kroppen har sedan antiken avbildats b?de i medicinskt och konstnärligt syfte. Tidigt uppstod normer och ideal som lever kvar än i v?r tid, till exempel i reklam, mode och inom karaktärsdesign till dataspel. Utställningen “Att döma av utseendet” handlar om hur man sett p? sambandet mellan utseende och karaktär genom ?rhundradena och att mycket av de tankarna lever kvar än idag.
Forskning visar till exempel att ditt utseende p?verkar dina möjligheter att f? ett jobb och kanske avgör hur hög lön du f?r. Ur antikens betraktelsesätt föddes bland annat fysionomiken, som skapade stereotyper som idag är sv?ra att se förbi och som i m?nga fall har blivit liktydiga med effektiv kommunikation. Varför är annars hjälten eller hjältinnan i litteratur, film och dataspel s? ofta vacker, medan skurken lika ofta är ful?
? Det känns särskilt roligt att vi f?r ha utställningen här, eftersom det är ett aktuellt ämne och intressant att visa p? hur man tänkte förr och att dessa gamla normer och föreställningar faktiskt lever kvar och kan forma dagens ideal och ocks? vara grogrund för rasism, fördomar och utanförskap , säger enhetschef Eva Goffe p? Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Utställningen “Att döma av utseendet” är framtagen i samarbete mellan Högskolan i Skövde och Skövde Stadsmuseum, med utg?ngspunkt fr?n boken “Tecknad karaktär. Anatomi, fysionomi och psykologi” av Lars Vipsjö och Kevin Bergsten. Nu kommer den till Göteborgs Naturhistoriska Museum, där den invigs fredagen den 27 juni.
Vernissage med mingel och öppnande av Malmska Valen – Kök & Kafé
Välkommen p? vernissagemingel fredagen den 27 juni klockan 12. Samtidigt firar vi invigningen av v?rt uppfräschade café, som bland annat f?tt ny disk och döpts om till Malmska Valen – Kök & Kafé!
Utställningen p?g?r till och med den 11 januari 2015.
För fr?gor och mer information:

Eva Goffe, publik chef
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Tfn: 070 69 65 695
Webb: www.gnm.se

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se72000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Josef Taalbi   #Kontakta Jonas Gustafsson   #Lars Stranneg   #Leif Lundblad