SE

Att motverka kränkningar i v?rden

Med hjälp av ett dramapedagogiskt rollspel kan v?rdpersonal bli bättre p? att ingripa när de ser att en patient kränks.
Nästan 20 procent av svenska gynekologipatienter har n?gon g?ng upplevt att de blivit kränkta i v?rden. Det kan handla om allt fr?n nedl?tande ordval till att en undersökning som gör ont inte avbryts trots att patienten ber om det.
? Personalen har inte alltid förm?ga att hantera situationer som upplevs som kränkande av patienten och först?r inte kränkningar utifr?n patientens perspektiv. Etiska koder för v?rdpersonal ger inte vägledning för att kunna agera i s?dana situationer, säger Anke Zbikowski, som nyligen disputerat vid Linköpings universitet med en avhandling om hur kränkningar i v?rden kan motverkas.
Hon har undersökt om personal med hjälp av Forumspel, som är ett dramapedagogiskt rollspel, kan lära sig att känna igen kränkande situationer och v?ga agera.
? Forumspel används i utbildning av studenter och vi ville pröva metoden även bland yrkesverksamma, säger Anke Zbikowski, som är gynekolog.
Det visade sig att sjukv?rdspersonal som har deltagit i workshopar med Forumspel blev bättre rustade att se situationer ur patientens perspektiv och kunna ingripa vid en kränkning. Den personal p? en kvinnoklinik som ocks? deltog i workshopar med Forumspel blev bättre p? att hantera situationer som kan upplevas kränkande för patienten.
? Praktisk etisk träning är ett viktigt inslag i personalens vidareutbildning och där borde Forumspel kunna ing?, säger Anke Zbikowski.
Hon har även g?tt igenom läkarnas svenska etiska kod och de internationella koder som gäller för gynekologer, sjuksköterskor och barnmorskor.
? I regel utg?r de etiska koderna fr?n personalens perspektiv och berör inte hur den som bevittnar andras övertramp ska agera. De tar inte heller hänsyn till att v?rdpersonalen agerar i grupp och ing?r i ett system med maktfördelning mellan olika personalgrupper.
Avhandlingen heter Counteracting Abuse in Health Care from a Staff Perspective. Ethical Aspects and Practical Implications.
Kontakt: Anke Zbikowski, , 0705 793480, [email protected]
Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jesper Trommels Lindh   #Lennart Myrberg Onsdag   #Linnea Krantz Vesterberg   #Martin Engberg