SE

Avesta Art Academy Heart & Brain

ROLF EKMAN professor, Inst. klinisk neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Vad vet vi om vad som p?g?r i hjärnan vid olika lärandeprocesser? Rolf Ekman menar att det är dags utmana det etablerade, fokusera p? kreativitet, problemlösning och ta steget fr?n kapacitet till förm?ga och först?else i olika lärandeprocesser. Han pekar p? hur viktigt det är att ha roligt för att h?lla hjärnan i trim, hela livet.
HJÄRNAN ÄR FORMBAR HELA LIVET
LINA BUNKETORP KÄLL sjukgymnast och fil dr vid
neurovetenskapliga institutionen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Lina arbetar med tvärvetenskapligt forskning om hur stimulerande och berikande miljöer kan p?verka hjärnan och lärandet, under hela livet. Det kan handla om allt fr?n rörelse och fysisk aktivitet i olika former till ridterapi, musik och rytm. Hon fr?gar sig ocks?, vad vi kan göra för att vända den ned?tg?ende trenden i dagens skolor.
KREATIVA LÄRANDET
PETRA FRANK Vicerektor för Dans och Cirkushögskolan, en del av Stockholms konstnärliga högskola.
Konsten hjälper oss att pröva gränser och gör det möjligt för oss att utmana oss själva. Vi f?r möjlighet att pröva och p?verka olika kulturuttryck, skapa delaktighet.
Petras bakgrund innefattar pedagogiska, konstnärliga och terapeutiska perspektiv och hon har l?ng erfarenhet av arbete med utbildning och lärande samt av att driva och leda utvecklingsprojekt.
MODERATOR; PERNILLA GLASER författare, pedagog och verksamhetsutvecklare. Hon arbetar för Stockholms Konstnärliga Högskola och för Riksutställningar. Pernilla undervisar ocks? p? Kungliga Konsthögskolan i berättande.
För Landstinget Dalarna är hon metodstöd i projektet ANODA
DESSUTOM KONSTNÄRLIGA INSPEL AV MEDVERKANDE KONSTNÄRER I
AVESTA ART 2014
Konst i v?rdmiljöer är vanligt men i de mest intima behandlingslokalerna fortfarande ovanligt. I sex nya str?lbehandlingsrum har konstnären ALEKSANDRA STRATIMIROVIC lekt med ljustemperatur, intensitet, rytm och färg i verket Kalejdoskop.
JENS PETERSON-BERGER är tonsättare och konstnär och OLOV
YLINENPÄÄ är dataingenjör och konstnär. Tillsammans med barn och unga fr?n Avesta
gör de ett konstnärligt och musikaliskt framträdande som berör b?de hjärta och hjärna.
M?LGRUPP: Lärare, pedagoger, och rektorer. Föreningsledare
och folkbildare. Läkare, v?rdpersonal. Kulturpolitiker, kulturchefer/kultursekreterare, ansvariga för Skapande skola. Landstinget Dalarna och medverkande i projekten Anoda barnbildcenter och Kultur ? Skola.
PLATS: Verket/Avesta Art, Rosthuset och Masugnshallen.
Kanalvägen 1, Avesta. PRIS: 750 inkl lunch och fika.
INFORMATION: Kenneth Linder 0226645177.
ANMÄLAN via web: http://www.verket.se/heart&brain/ eller [email protected]
fr.o.m. 15 maj.
När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen fr?n människorna. En 400-?rig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften fr?n st?let som formats vid martinugnarna under ?rhundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra n?gra djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.

1000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts