Bakslag för förebyggande kostr?d mot glutenintolerans hos högriskbarn

Barn som har hög risk att drabbas av glutenintolerans f?r inte minskad risk att utveckla sjukdomen, trots förebyggande behandling med sm? doser gluten när de är fyra till sex m?nader gamla. Detta enligt en internationell studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.
? Förhoppningen i denna studie var att vi skulle hitta ett sätt att förhindra utveckling av glutenintolerans bland barn som löper hög risk att drabbas av sjukdomen, genom att vänja dem vid sm? doser gluten när de var mellan fyra och sex m?naders ?lder, helst medan amningen fortfarande p?gick. Dessa kostr?d tycks dock tyvärr inte p?verka risken. Det gör att vi nu m?ste fortsätta söka andra orsaker till varför glutenintolerans är s? vanligt i Sverige säger Anneli Ivarsson, överläkare och enhetschef vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Ume? universitet, som är en av forskarna bakom studien.
Tidigare forskning har visat att det kan finnas en möjlighet att minska risken för glutenintolerans, celiaki, om gluten introduceras till barn mellan fyra och sex m?naders ?lder, speciellt om amningen fortg?r samtidigt. För att undersöka detta närmare har forskarna, som kommer fr?n tio länder i Europa, genomfört en studie med 944 barn som har hög ärftlig risk för sjukdomen, vilket innebär att de är bärare av de genetiska varianterna HLA-DQ2 eller HLA-DQ8, och har minst en förälder med sjukdomen.
Totalt fick 475 barn mellan fyra och sex m?nader en liten dos, 100 mg, gluten dagligen, medan 469 barn fick placebo. Därefter fick alla barn börja äta vanlig mat som inneh?ller naturligt gluten fr?n vete, r?g eller korn. Under studiens g?ng mätte forskarna halter av antikroppar, med mera, som är förknippade med sjukdomen. Vid en utvärdering när barnen var tre ?r gamla jämfördes de b?da grupperna vad gäller risken för glutenintolerans, fastställd p? ett väletablerat sätt genom bedömning av ett vävnadsprov fr?n barnens tarmludd.
Studien visar att 77 barn hade f?tt diagnosen glutenintolerans vid utvärderingen. Dessutom räknades ytterligare tre barn som drabbade, enligt etablerade diagnosriktlinjer. Det gav sammantaget en sjukdomsförekomst p? 5,2 procent bland de undersökta barnen, utan n?gon säkerställd skillnad mellan grupperna, trots olika sätt att börja med gluten. Även halter av antikroppar förknippade med sjukdomen var likvärdigt förhöjda bland barnen i de b?da grupperna. Ytterligare ett fynd som forskarna gjorde var att amning inte tycktes p?verka risken för barnen att utveckla glutenintolerans.
? Resultaten visar att det är sv?rare än vad vi tidigare trott att förebygga celiaki hos barn med hög ärftlig risk. Vi vet att aktuella kostr?d i Sverige p? befolkningsniv? har minskat risken för celiaki. Den aktuella studien visar att högriskbarnen tyvärr inte tycks vara hjälpta av dessa kostr?d, men tydligt är att kostr?den inte ökar risken för glutenintolerans. Det finns allts? ingen anledning idag att ändra Livsmedelsverkets kostr?d, säger Anneli Ivarsson.
Läs studien i New England Journal of Medicine
Läs en editorial i tidskriften om de nya fynden
För mer information om studien, kontakta gärna:
Anneli Ivarsson
Telefon: 070-355 77 46
E-post: [email protected]
Porträttfoto för nedladdning
Foto: Mattias Pettersson
Mer information om studien:
Introduction of Gluten, HLA Status, and the Risk of Celiac Disease in Children
New England Journal of Medicine 2014;371:1295-1303
October 2, 2014
DOI: 10.1056/NEJMoa1400697

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top