Barn utforskar ljusfenomen i Angered ? i konstnärligt samarbete för lustfyllt lärande och h?llbar stadsutveckling

I Studion p? kulturhuset Bl? Stället deltar barn fr?n hela Göteborg under höstlovet i en dramatiserad workshop om ljusfenomen. Här färdas barnen genom en sinnligt iscensatt upptäcktsresa till solen och m?nens ljus, regnb?gens färgspektra och spännande skuggspel. Ljuslab för barn är ett samarbete mellan GöteborgsOperan, Riksutställningar, White och Christina Vildinge.
? Ljus är ett sätt att utforska ny kunskap och vinna först?else, men ocks? ett sätt att mötas, se varandra, sig själv och v?r värld, vara tillsammans och framför allt ha roligt, säger projektets initiativtagare, Christina Vildinge, alumn fr?n HDK, Högskolan för design och konsthantverk.
? Alla människor har vanor och mönster i sin vardag och g?r ofta miste om m?nga nya spännande möten, upplevelser och beröringspunkter i sin egen stad. Homogena grupper leder inte till utveckling och en socialt h?llbar stad. Ljuslab ger barn fr?n hela staden möjlighet att mötas och tillsammans utforska ljusfenomenets värld beskriver Kajsa Sperling, ljusdesigner och partner i White.
V?r upplevelse av ljus framkallar känslor och sinnesstämningar som lockar v?r fantasi och kreativitet. I ljuset möts konsten, sagan och vetenskapen, i ett fenomen. Ljuslab utmanar barnens föreställningsförm?ga och stimulerar deras nyfikenhet.
? Om vi med kultur vill n? och beröra barn, s? m?ste vi fr?n första stund arbeta för just den upplevelsen utan att kompromissa, säger Mathias Strömer. Den dramatiserade utställningen är unik i ett svenskt sammanhang och som alla unika händelser framarbetat genom gehör och öppna sinnen.

Berättelsen använder utforskande lek för att väcka intresse och lusten att lära. Upptäcktsresan i ljusfenomen lockar till interaktivitet genom sinnliga utmaningar och omslutande experiment som involverar, inkluderar och ställer fr?gor.
? Operavärldens uppgift är att berätta historier, och ljus spelar en mycket viktig roll för att skapa en känsla och kommunicera en stämning. GöteborgsOperan satsar p? att skapa möjligheter att upptäcka och utforska operans olika delar, för människor i alla ?ldrar, säger Hannah Griffiths, utvecklingsledare för deltagande och lärande, GöteborgsOperan.
? Ljus beskriver v?r värld och berättar om v?r plats. I Ljuslab använder vi ljus som konstnärligt medel att arbeta omslutande i stor skala förstärkt genom m?nga sinnen, berättar Christina Vildinge. Ljus är magiskt för att det är osynligt men uppenbarar sig när det träffar ett material som gestaltar det. Tillsammans f?ngar vi ljuset i rummet s? att barnen kan röra det.
PRESSBILDER
www.ljuslab.se/press.html
KONTAKT
Christina Vildinge, Designer, initiativtagare och projektledare, Ljuslab för barn,0701- 87 8781, [email protected]

För kontakt med Hannah Griffiths, Utvecklingsledare för deltagande och lärande, GöteborgsOperan, hör av dig till Jenny Jernberg, pressansvarig GöteborgsOperan 031-10 80 35/076-801 80 35, e-post [email protected]

Kajsa Sperling, Ljusdesigner och partner, White,031-60 86 87, [email protected]

Mathias Strömer, Senior curator, Riksutställningar,0768-79 19 33, [email protected]

FAKTA OM LJUSLAB FÖR BARN
?Ljuslab för barn? är ett samarbetsprojekt om ljusfenomen tillsammans med barn mellan GöteborgsOperan, Riksutställningar och White p? initiativ av HDK alumni Christina Vildinge med stöd av Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik, Slöjdföreningen i Göteborg och Göteborgs Stad – för en gemensam h?llbar stadsutveckling.
Projektet är ett publikt konstnärligt utforskande av ljus i workshops tillsammans med barn för lustfylld kunskapsutveckling. En social mötesplats där konst och vetenskap förenas p? ett nytänkande och profilerande sätt som attraherar alla delar av staden.
M?lsättning är en serie ljusworkshops med barn som väcker lusten till lärande genom att förena fantasi och intellekt p? ett utforskande och h?llbart sätt. Barnens kunskapsresa om ljusfenomen ligger till grund för utvärdering av en framtida stationär utställning om ljus i nordöstra Göteborg.

Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap fr?n global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom r?dgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se
Bifogade filer
052250Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top