Læring

Barna g?r til skolen

14-08-2012 09:37 KLP Det lages ofte et bilde av at barn blir kj?rt til skolen. Dette stemmer ikke med de tallene som fremkommer i en unders?kelse Perduco har gjennomf?rt p? vegne av KLP. Den viser at nesten 8 av 10 foreldre unng?r ? kj?re barna til skolen. - Dette er veldig positive tall, sier Thomas Nilsen, r?dgiver for skadeforebygging i KLP.

Det lages ofte et bilde av at barn blir kj?rt til skolen. Dette stemmer ikke med de tallene som fremkommer i en unders?kelse Perduco har gjennomf?rt p? vegne av KLP. Den viser at nesten 8 av 10 foreldre unng?r ? kj?re barna til skolen.
– Dette er veldig positive tall, sier Thomas Nilsen, r?dgiver for skadeforebygging i KLP.
– I en tid med stor fokus p? fysisk aktivitet, er vi veldig glade for at foreldre tydeligvis lar barna i stor grad g? eller sykle til skolen. For barna er dette viktig ? b?de med tanke p? gratis trim og frisk luft f?r en krevende skoledag, legger han til.
Negativ spiral
43 prosent av de som svarer at de kj?rer barna til skolen, oppgir ?praktiske ?rsaker? som grunn ? at de likevel skal samme vei. Nilsen ber disse foreldrene om ? tenke seg n?ye om n?r skolen starter igjen n? i august, og benytte anledningen til ? endre denne praksisen.
– 29 prosent av de som kj?rer barna til skolen, svarer at de gj?r det p? grunn av farlig skolevei. Og jo flere som kj?rer til skolen, jo farligere blir skoleveien. Vi f?r da en negativ spiral. Denne kan snus ved at f?rre velger den enkleste l?sningen. For eksempel vil det bli mindre trafikk rundt skolen dersom foreldrene bare kj?rer barna et stykke p? vei, sier han.
I Vest-Agder svarer hele 97 prosent nei p? sp?rsm?let om de kj?rer barna til skolen. Mens i Troms svarer kun 61 prosent det samme.
– Vi har ikke noen indikasjon p? hvorfor det er geografiske forskjeller, men avstander og satsing p? gang- og sykkelveier gir jo utslag. Vi vet at for eksempel Kristiansand har satset mye p? gang- og sykkelveier og trygge skoleveier, noe som kanskje ogs? gir utslag i denne unders?kelsen, sier Thomas Nilsen.
Det som imidlertid har gitt utslag, er politisk tilh?righet. For mens 90 prosent av dem som stemmer SV og 80 prosent av dem som stemmer Arbeiderpartiet lar barna komme seg til skolen uten ? bli kj?rt, er det kun 57 prosent av Venstre-velgerne og 55 prosent av Senterpartivelgerne som svarer det samme.
Foreldreveileder
KLP Skadeforsikring og Trygg Trafikk laget i fjor en foreldreveileder: ?6-?ringer p? skolevei?. Denne veilederen deles ut til alle foreldre til ferske skolebarn, og m?lsettingen er ? gi barn og voksne en ?bruksanvisning? p? hvordan ferdes i trafikken p? en sikker m?te.
– Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom f?rsteklassinger, men noen fellestrekk er nok at de er impulsive, lekende og lett lar seg distrahere, sier Thomas Nilsen.

A to już wiesz?  Skal samle 1 million underskrifter for Malala

?velse gj?r mester
Snakk med barna om hvordan vi m? bruke ?ynene og ?rene i trafikken.
Da ?ver dere p? ? ?ke barnets oppmerksomhetsevne.
?v p? ? stoppe, se og h?re f?r dere krysser en vei.
Da innarbeider dere gode vaner.
Se etter og snakk om andre trafikanter, skilt og signaler i trafikken.
Da forst?r barn lettere hvorfor vi har trafikkregler og hvrofor det er viktig ? ta hensyn til andre trafikanter.
Snakk om hva som kan v?re trygt og farlig ? gj?re i ulike situasjoner.
Da trener dere barnas risikoforst?else og vurderingsevne.

Gode r?d til foreldre som kj?rer
Kj?r sakte i n?rheten av skoler og v?r spesielt oppmerksom p? at barn kan komme fra alle kanter
Tenk n?ye gjennom hvor du stanser, slik at det ikke oppst?r farlige situasjoner
F?lg alltid skolens henvisninger for stopp og parkering
Parker aldri p? gangfelt eller fortau
Unng? rygging
Sikre b?de deg selv og barna p? alle turer

Dette m? barna som skal ta buss l?re:
Hvor de skal st? og vente p? bussen
At de m? st? godt synlig for sj?f?ren
At de skal sitte rolig i setet, med sekken p? fanget
At beltet skal brukes dersom det finnes
At de aldri m? g? over veien f?r bussen har kj?rt
(Kilde: Trygg Trafikk)

Kontaktperson: Thomas Nilsen, seniorr?dgiver i KLP Skadeforsikring, tlf 908 67 121

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 315 milliarder kroner.

A to już wiesz?  Filmen Monsieur Lazhar har endret tittel til DEN GODE L?REREN

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy