SE

Barns mänskliga rättigheter i fokus – lansering av ett nytt utbildningsmaterial

Trots att FN:s generalförsamling antog Barnkonventionen för 25 ?r sedan, och 193 länder har förbundit sig att följa konventionen, s? kränks barns rättigheter dagligen. De tvingas g? igenom fasansfulla upplevelser i krig och konflikter, och även i v?ra egna bostadskvarter utsätts barn för allvarliga kränkningar.

Rädda Barnen stöder barn i utsatta situationer, i världen och i Sverige. De arbetar ocks? för att väcka opinion för barns rättigheter med m?let att inget barn ska behöva fara illa.
? Rädda Barnens undersökning Ung röst visar att endast 45 % av barn och ungdomar har hört talas om Barnkonventionen. För att n? ut till fler och öka kunskapen om barns rättigheter behöver vi nya verktyg. L?dan med kort och handledning Jag är ett barn. Jag har rättigheter är ett viktigt och positivt tillskott för exempelvis kommuner och skolor för att öka först?elsen, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Materialet Jag är ett barn. Jag har rättigheter.
Med lättbegripliga ord och färgstarka illustrationer har artiklarna i Barnkonventionen blivit enklare att först? och ta till sig. Det är inget lätt arbete att förenkla Barnkonventionen, där varje ord har vägts p? guldv?g, men det har varit nödvändigt för att barn ocks? ska först? sina rättigheter.
? Barnkonventionen sl?r fast barnets rättigheter. Det är bra, men b?de barn och vuxna behöver kunskap om dessa rättigheter, om de ska komma barnen till godo. Det har varit v?r utg?ngspunkt när vi i samarbete med Rädda Barnen tagit fram materialet Jag är ett barn. Jag har rättigheter, säger Maud Edgren-Schori och Emma Wistrand, ordförande respektive en av grundarna i föreningen My Human Rights.

Wetterling Gallery ställer generöst upp med lokal för lanseringen dit alla som är intresserade av barns rättigheter är välkomna den 8 oktober.
Om lanseringen
Datum 8 oktober 2014
Tid 17-20
Plats Wetterling Gallery, Kungsträdg?rden 3, Stockholm
Om materialet
Jag är ett barn. Jag har rättigheter best?r av en l?da med 70 kort som förklarar de 41 rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen. Till korten finns en handledning med förslag p? hur man konkret kan arbeta med korten. Materialet är framtaget av föreningen My Human Rights, illustrerat av Kari Modén och producerat med stöd av Rädda Barnen. Materialet kan beställas p? www.rb.se och www.myhumanrights.se.
Om föreningen My Human Rights
My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnors, mäns och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) p? ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt. Läs mer p? www.myhumanrights.se

Kontakt
Maud Edgren Schori, ordförande My Human Rights, 070 ? 842 02 47, [email protected]
Emma Wistrand, grundare My Human Rights, 0709 ? 530 512, [email protected]
Carin Granlund Olsen, grundare My Human Rights, 0708 ? 489 133, [email protected]
Karin Wallby, Rädda Barnen, 08 ? 698 90 00, [email protected]
www.myhumanrights.se
?Var börjar mänskliga rättigheter? — i grannskapet, i skolan, p? fabriken, p? g?rden, p? kontoret. Det är p? dessa platser varje man, kvinna och barn söker rättvisa, samma möjligheter, samma värdighet, utan diskriminering. Om inte dessa rättigheter har en betydelse p? dessa platser, har de liten betydelse i övrigt. Utan gemensamma medborgaraktioner för att upprätth?lla mänskliga rättigheter i hemmet, kommer vi att f? söka efter framsteg förgäves i samhället?
Eleanor Roosevelt, fritt översatt, 1958 49700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Erik Andersson   #Sigbritt Karlsson   #UK