SE

Barnvänliga kandidater nomineras till ?rets MajKommun

I slutet av november presenterar Majblommans Riksförbund ?rets Kommunrapport, där 2014 ?rs MajKommun avslöjas. Utmärkelsen tilldelas en svensk kommun som lyckats särskilt väl med att värna alla barns rättigheter och möjligheter i skolan, förskolan och p? fritiden.
I ?r är sju kommuner nominerade.
Varje ?r ger Majblommans Riksförbund ut sin viktiga kommunrapport. I den kartläggs hur svenska kommuner tillvaratar barns rättigheter p? olika omr?den. Med hjälp av en digital enkät till samtliga kommuner i landet undersöker vi hur man arbetar med att säkerställa barns rättigheter. Omr?dena skola/förskola, kultur/fritid och socialtjänst täcks. I kompletterande intervjuer per telefon vaskar vi sedan fram de kommuner som har högst kompetens vad gäller barns rättigheter. Av dessa utses en till ?rets Majkommun i samband med att kommunrapporten släpps.
Majblomman utser ?rets Majkommun för att vi vill stärka barnperspektivet, och litar till det goda exemplets makt. 2014 har vi glädjen att nominera sju ambitiösa svenska kommuner till utmärkelsen:
Eskilstuna kommun; I Eskilstuna har man nolltolerans mot kostnader i skolan och arbetar genomg?ende med social h?llbarhet, inklusive barnkonsekvensanalyser.
H?bo kommun; I H?bo har man en gedigen plan mot barnfattigdom och en avstämningsplan för att säkerställa genomslag. Man arbetar gärna med familjeprojekt.
Karlshamns kommun; I Karlshamn finns ett väl fungerande samarbete mellan förvaltningar vars arbete berör barn. I kommunen p?g?r ett IT-projekt för digital tillgänglighet för alla skolbarn.
Linköpings kommun; I Linköping erbjuds alla skolbarn kostnadsfri kulturskola med möjlighet att l?na instrument. Kommunen erbjuder gratis kollektivtrafik utan begränsningar för skolbarn.
Norrköpings kommun; I Norrköping är arbetet mot barnfattigdom ett prioriterat m?l, och under ?ret har man genomfört en stor föräldraenkät om otill?tna kostnader i skolan och förskolan.
Sundbybergs kommun; I Sundbyberg har man en inarbetad plan mot barnfattigdom och bedriver ett föredömligt arbete med social h?llbarhet p? förvaltningar som berörs av barnfr?gor.
Väster?s kommun; I Väster?s har man en plan mot barnfattigdom i förskolan, och utbildar all förskolepersonal för att identifiera och ta emot barn fr?n familjer i ekonomisk utsatthet.
?rets Majkommun avslöjas torsdag 27 november kl 09:30, i samband med att Majblommans kommunrapport presenteras.
Välkommen att kontakta generalsekreterare Lena Holm p? 0706-994561 eller pressekreterare Liv Landell Major p? 0708-742713 för ytterligare information.

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger p? att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukv?rd samt socialtjänst p? orten. V?r vision är att alla barn ska f? vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och p? fritiden. Under hela ?ret ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi tar varje ?r fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor ?rskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.
Bifogade filer
45200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy