SE

Baseline Management – SPI Q214

Förutom en rapport över svensk projektmognad sommaren 2014 med jämförelser över tid och mellan branscher s? presenteras metoden och val av nyckeltal. Baseline bjuder in till samarbete med företag och akademi.

Projekt utgör en allt större del av de flesta företags och organisationers verksamhet, oavsett
bransch. Detta medför att förm?gan att starta och genomföra projekt numera är en strategisk
kompetens som kontinuerligt behöver ses över och utvecklas.
Ett företags eller organisations förm?ga att tillämpa projekt som arbetsform brukar kallas
projektmognad. M?nga företag och organisationer är medvetna om vikten av en god
projektmognad. De vanligaste ?tgärderna för att förbättra projektförm?gan är att utbilda
medarbetare i projektledning och införa en projektmodell och planeringsverktyg. Det är satsningar
som varit uppskattade hos personalen, speciellt de som jobbar i projekten, men tyvärr inte alltid
gett önskad effekt för verksamheten. Baseline Management AB sätter fokus nu p? fr?gan;
Vad skall man satsa p? för att öka projektförm?gan?

När man analyserar en organisations projektmognad är det naturligt att utg? fr?n ett
processperspektiv. Hur effektiv är verksamheten i dag och p? vilken niv? vill man befinna sig?Dessa fr?gor bör besvaras innan man prioriterar ?tgärder och tar beslut om framtida satsningar.
Den här rapporten visar vad som g?r att ?stadkomma för att utveckla projektförm?gan, bland
annat genom att lyfta fram praktiska exempel. Definitioner, avgränsningar och nyckeltal berörs
ocks?. Baseline Management AB har nu fler än 1 000 svar som bygger upp SPI, Svenskt
Projektindex.

Nedan är hela den senaste SPI-rapporten tillgänglig.
Baseline Management är verksamt inom omr?dena projektledning, verksamhetsutveckling och personligt ledarskap. Uppdragen baseras p? beprövade metoder, egenutvecklad litteratur samt förädlade modeller och koncept.

Baseline Managements affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att förbättra den inre effektiviteten genom att utveckla processer, metoder och människor.

* Processer ? skapa tydlighet i hur man gör saker för att n? uppsatta m?l.
* Metoder ? tillämpa arbetssätt och verktyg som ger stöd i arbetet.
* Människan ? se till att man har rätt kompetens och förutsättningar.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alexander Gottfarb   #Kontakt Vill     #WORK