SE

Bättre resultat i AcadeMedias grundskolor

Allt fler elever i AcadeMedias grundskolor n?r m?len i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet för elever i ?rskurs nio ökade ocks? 2014 jämfört med föreg?ende ?r. AcadeMedias resultat för 2014 ligger även i ?r en bra bit över genomsnittet för riket.
? Det är roligt att vi fortsätter att förbättra v?ra resultat för grundskolan, att fler elever lyckas är ett kvitto p? att vi har ett väl utvecklat kvalitetsarbete. Vi har ocks? en uttalad nollvision om att lyckas med varje elev s? m?let nu är givetvis att kunna presentera ännu bättre resultat 2015, säger Sofia Larsen, chef för AcadeMedias för-och grundskolesegment.
Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga elever i AcadeMedias grundskolor förbättras fr?n 225,3 till 229,2 poäng. Rikssnittet för 2014 ligger p? 214,8. Andelen grundskoleelever som n?r m?len i alla ämnen ökar fr?n 83 procent 2013 till 84,3 procent 2014. Rikssnittet för 2014 ligger p? 77,4 procent.
? Det har pratats mycket om fallande resultat i svensk skola, men jag tycker att vi med v?ra resultat visar att den bilden behöver nyanseras. Självklart finns det utmaningar och vi har enheter som behöver höjas, därför är det nu viktigt att ha ett tydligt kvalitetsfokus och lära av de skolor som har hittat framg?ngsrecepten, för att fler ska lyckas, säger Sofia Larsen.
AcadeMedia har cirka 80 grundskolor under varumärkena Vittra och Pysslingen skolor.
För mer information, kontakta:
Sofia Larsen, chef för AcadeMedias för – och grundskolesegment, 070-520 52 96, [email protected]

Vi hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan, fr?n förskola till vuxenutbildning. V?ra 12 000 medarbetare p? v?ra drygt 450 enheter har ett gemensamt fokus p? kvalitet och utveckling. Alla de 90 000 barn, elever och deltagare som varje dag g?r till n?gon av v?ra verksamheter ska f? en utbildning som är av s? god kvalitet att de n?r utbildningens m?l. Alla som valt oss ska f? de förutsättningar de behöver för att n? sin fulla potential.
AcadeMedia är med och gör Sverige bättre.412500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy