SE

Begränsad vinstutdelning ett hot mot skolans kvalitet

8 av 10 friskolor som drivs som aktiebolag säger att förslagen fr?n partier om en kraftig begränsning av vinstutdelning har p?verkat deras syn p? företagets framtid negativt. Det visar en ny undersökning gjord av Ipsos p? uppdrag av Danir.
– M?nga av v?ra medlemmar är oroliga för framtiden och om de kommer att kunna fortsätta utveckla kvaliteten. Kraven sl?r h?rt mot de 160 000 elever som valt en friskola som passar just dem, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.
Ipsos har fr?gat medlemmar, som drivs som aktiebolag, hos Friskolornas riksförbund och V?rdföretagarna hur de har p?verkats av den politiska debatten och hur en kraftig begränsning av vinstutdelning skulle p?verka deras verksamhet om ett, tre och fem ?r.
Bland friskolor svarar 81 procent att beskeden fr?n partierna i valrörelsen p?verkar deras syn p? framtiden för det egna företaget negativt. 40 procent tror att de kommer att behöva dra ner p? antalet anställda i verksamheten och 78 procent kommer att f? det sv?rare att l?ngsiktigt utveckla skolans kvalitet. Varannan menar att det försv?rar rekryteringen av kompetent personal och fyra av tio tror att antalet anställda kommer att minska.
– De här ogenomtänkta och otydliga förslagen är ett sätt att svälta ut n?gra av Sveriges bästa skolor, minska valfriheten drastiskt och riskerar att urholka kvaliteten i skolan. V?ra medlemmar och de barn och föräldrar som g?r till deras verksamhet varje dag m?ste f? l?ngsiktiga besked redan före valet, säger Claes Nyberg.

Idag g?r 160 000 elever i en frist?ende grund- eller gymnasieskola som drivs som ett aktiebolag. Uppskattningsvis g?r över 40 000 barn i en bolagsdriven förskola. Den överväldigande majoriteten av alla friskolehuvudmän är sm?, 85 procent har endast en skolenhet. Ca 70 procent drivs som aktiebolag.
Läs debattartikel p? DN Debatt av Dan Olofsson fr?n Danir: http://www.dn.se/debatt/atta-av-tio-valfardsforetag-berors-negativt-av-vinsttak/

Underlaget till undersökningen g?r att ladda ner hos Ipsos: http://ipsos.se/140909-foretagare-inom-vard-och-skola-om-forslag-om-vinstbegransning

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för frist?ende förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till v?ra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa först?else bland allmänheten för v?ra medlemmars verksamhet. 191300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy