Training

Behov for enda flere takstmenn

322 kandidater ble ferdig utdannet som takstmenn fra Norges Eiendomsakademi ifjor. Det er ny rekord, men m?let er at antallet skal videre opp.
? Klimaendringer, stormer og uv?r ?ker behovet for kandidater med spesialisering innen skadetaksering. Ettersp?rselen etter slik kompetanse er stor, og studieretningen har blitt mer popul?r, sier Henning K. M?llerl?kken, administrerende direkt?r i Norges Eiendomsakademi.
Fortsatt er det likevel tilstandsanalyse og verdivurdering som samler flest studenter. Disse velger etter endt grunnutdanning fordypning i n?ringseiendom, landbruk eller bolig. ? Ogs? innen markedet for boligtaksering er det grunn til ? forvente vekst, og dermed er det behov for flere kandidater. Bruken av boligsalgsrapporter med en grundigere tilstandsanalyse enn det er i en enkel takst, vil trolig ?ke. Dermed ?ker ogs? behovet for flere kvalifiserte takstmenn.
120 studiepoeng
Ni av ti nye takstmenn tar sin utdanning ved Norges Eiendomsakademi. Studiet inng?r i etter- og videreutdanningstilbudet for ingeni?rer ved H?gskolen i ?stfold. Undervisningen er bygget opp som en kombinasjon av nettbaserte programmer og dagssamlinger en rekke steder i landet.
I tillegg til grunnleggende utdanning i taksering og eiendomsforvaltning best?r studietilbudet av spesialisering innen bygningsskade samt verditaksering av boliger og n?ringseiendom. Til sammen kan utdanningen gi inntil 120 studiepoeng, noe som tilsvarer to ?rs utdanning p? full tid.
For ? kunne ta oppdrag som takstmenn sertifiseres kandidatene i tillegg av Norges TakseringsForbund.
Semesterstart
? Til v?rsemesteret som starter n? er det p?meldt 230 studenter. En ?kende andel er ingeni?rer eller personer som har en akademisk bakgrunn. Kravene for ? bli takstmann har ?kt, blant annet n?r det gjelder kunnskap om bygningsfysikk og konstruksjonsl?re, sier M?llerl?kken.
Norges Eiendomsakademi utdanner n? mer enn dobbelt s? mange kandidater som for fem ?r siden. M?llerl?kken mener veksttakten b?r bli tiln?rmet den samme de neste ?rene. ? Til sommeren innf?res reglene som inneb?rer at mange typer byggeprosjekt m? gjennomg?s av en uavhengig kontroll?r for ? f? ferdigattest. Denne oppgaven er det naturlig at takstbransjen er forberedt p? ? ivareta. Ogs? dette krever betydelige ressurser, sier han.
Norges Eiendomsakademi er et undervisningsakademi som er kjent for ? gi gode og etterspurte undervisningstilbud innen fast eiendom. Vi tilbyr takstutdanning, byggelederutdanning og utdanning i eiendomsforvaltning. Vi gir ogs? oppdrag til v?re kunder. Norges Eiendomsakademi har landets eneste takstutdanning som svarer til de Euopeiske kravene. Vi gir deg den mest kvalitetssikrede takstutdanningen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Eline Wigdel   #NKI