Training

Ber Jens lytte til Obama

Arbeiderpartiet frir til n?ringslivet, men bruker partiet rett medisin? NHO-foreningen Abelia mener Jens Stoltenberg vil bli klokere av ? lytte mer til Obama.
Arbeiderpartiets landsstyrem?te varslet at partiet skal fremst? som et n?ringsparti. Satsing p? forskning, utdanning og forenkling ble trukket frem som hovedsaker. ? Opplagt viktige saker, men ikke spesielt nytenkende, sier Tarje Bj?rgum i Abelia. – P? den andre siden av dammen ser vi en langt mer offensiv Obama ta konsekvensen av at kunnskap har blitt viktigst for ?konomien, og som varsler nye grep for ? beholde migranter og utenlandske studenter i USA.
Perspektivet som mangler
Norsk ?konomi drives allerede av kunnskap og teknologi, og de fremtidige arbeidsplassene vil komme i kunnskapsbasert n?ringsliv. Regjeringen mangler if?lge Abelia perspektiv p? hvordan vi skal tiltrekke oss flere av dem v?r voksende kompetanseindustri trenger. – Det er en myte at kompetent arbeidskraft vil til Norge, sier Tarje Bj?rgum. – Selv med egne kvoter for utenlandske spesialister har kvotene aldri blitt fylt opp. Skal vi tiltrekke oss kompetent arbeidskraft m? vi f?rst gj?re det attraktivt ? komme hit.
Bel?nnes for ? forlate landet
Om lag 15000 utlendinger studerer i Norge. 25 pst av alle norske doktorgrader tas av utenlandske statsborgere, men flertallet reiser ut igjen etter endt eksamen. ? Det rare er at vi bel?nner dem for ? gj?re det, sier Bj?rgum. Studenter f?r bl.a. ettergitt studiel?n for ? dra, fordi deres opphold i Norge har v?rt sett p? som bistand. Veldig mange av dem havner i v?re konkurrentland i stedet. Slik utdanner vi studenter som senere vil konkurrere mot oss. Er det s?rlig smart, undrer Abelia.
Krever nytenkning
Denne m?neden samlet Abelia kunnskapsbedrifter og kompetansemilj?er for ? diskutere hva som kan snu utviklingen. Mange gode krefter jobber for ? tiltrekke talenter til Norge, men innsatsen er fragmentert. Kunnskapsbedriftene krever n? at politikken snus. Vi m? selge Norge, ikke f?rst og fremst som et eksotisk reisem?l med vakker natur, men som et attraktivt sted ? jobbe og lokalisere virksomhet i. Tenk om UD og Innovasjon Norge kunne gjort like mye for ? selge Norge som et attraktivt sted ? jobbe, som de gj?r for ? reklamere for Norge som turistland, sp?r Abelia.
Kunnskapsbedriftene sitter allerede med en meny av ulike tiltak som vil gj?re situasjonen bedre, men trenger samarbeid med myndighetene for ? f? det til. Bla. er det behov for flere internasjonale skoler og mer bruk av engelsk som arbeidsspr?k, ogs? i offentlig sektor. Ogs? flere offensive tiltak m? p? plass, som for eksempel skatteinsentiver for utenlandske spesialister. Her ligger vi allerede bak land som Danmark, som allerede har innf?rt denne type ordninger.

Kontaktperson(er):
Tarje Bj?rgum Telefon:92294842 Mobil:
E-post:[email protected]
Lenker
http://www.abelia.no

Similar Posts