SE

Beslutsmeddelande – Famnas testbädd beviljad av Vinnova

Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad v?rd och social omsorg med fokus p? behovsdriven innovationsutveckling.
Ur motiveringen:
“VINNOVA har beslutat att bevilja er ansökan om fortsatt finansiering med följande motivoch rekommendationer:Famnas testbädd för en personcentrerad v?rd och social omsorg följer den idéburnam?lsättningen för icke-vinstdrivande v?rd och omsorg som riksorganisationen Famnaföreträder. Testbäddens möjlighet att sprida lärande och resultat fr?n testprojekten, s? väl tillFamnas medlemmar som organisationer utanför, anses vara mycket god. Kompetentprojektledning och styrgrupp samt den interaktiva kontinuerliga följeforskningen stärkerprojektets genomförande. V?r bedömning är att testbädden har stor potential att uppn?utlysningens resultatm?l.”

– Nu har vi tv? ?r till att visa vad idéburna innovationer kan bidra med, säger Thomas Scnheider, projektledare för Famnas Testbädd och kvalitetschef p? Bräcke diakoni.

Famna är riksorganisation för idéburen v?rd och social omsorg.. Vi p?verkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för v?rd- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med ?terinvestering av vinsten.3100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jan Bj