Læring

Bistanden er 60 ?r ? klar for pensjonering eller fornyelse? ?pen fagdag i Kristiansand 24. oktober

Bistanden er blitt profesjonalisert og byr?kratisert, og har den ogs? stivnet? I de senere ?rene har vi sett en sterk oppvekst i private bistandstiltak, noe som p? mange m?ter minner om starten.
Bistanden har passert 60 ?r, b?r den pensjoneres?
Seminar p? FN-dagen 24. oktober 2012
Kl. 10.15-12.00 i Sigrid Undsets Hus (46) Aula-118:
? 10.15-11.00 Krise i bistanden?
Refleksjoner over bistand gjennom 60 ?r
(Arne Olav ?yhus, Institutt for utviklingsstudier, UIA)
? 11.15-12.00 Om ? ?gj?re godt?: en introduksjon til forskning p? fenomenet privatisert, individualisert bistand
(Hanne Haaland og Hege Wallevik, Institutt for utviklingsstudier, UiA)
? 12.00-12.30 Kaffe, te og rundstykker utenfor B1-007 i Hovedbygget
Kl. 12.30-14.00 i B1-007
? 12.30-13.00 Starten p? en analyse av privatisert bistand:
?Hvorfor, hvordan og ideer om utvikling?
(Hanne Haaland, Hege Wallevik, Institutt for utviklingsstudier, UiA og Asle J?ssang, Medieh?gskolen Gimlekollen)
? 13.00 ? 13.30 Tanker om formidling: ?Medievennlighet og salgbarhet, eller rensk?rne idealer?? (Gunvor Andresen, FN-Sambandet)
? 13.30-14.00 Sp?rsm?lsrunde og avslutning
Bistand og bankende hjerter ? engasjement og utfordringer
Kveldsarrangement p? Arkivet klokken 19.00
Bistandsarbeid er avhengig av bankende hjerter og engasjement. Slik var starten p? bistandssektoren som etter hvert ble profesjonalisert og statsregulert, og i de senere ?rene har vi sett en ny, kraftig vekst i private innsamlinger og prosjekter.
Denne nye trenden blir n? gjenstand for et forskningsprosjekt. Hvor mange mennesker som er involvert, hvilke type tiltak det dreier seg om, hvor mange midler som genereres bare p? S?rlandet, er ukjent. Hva gj?res, hvordan fungerer tiltakene n?r det gjelder relasjoner og gjensidige oppfatninger mellom givere og mottakere, hvordan fungerer prosjektene i den st?rre samfunnsmessige konteksten; i forhold til mange andre akt?rer og interesser?
I forlengelse av dagsprogrammet p? UiA, inviteres det til en kveldssamling p? Arkivet. Med utgangspunkt i et nytt forskningsprosjekt om Haydom sykehus i Tanzania, blir temaet for kvelden privatisert bistand satt inn i st?rre samfunnsmessige kontekster, etterfulgt av bevertning og en samtale mellom akt?rer fra private prosjekter.
Program:
? 19.00 Velkommen og innledende ord (Gunvor Andresen, FN-sambandet)
? 19.15 ?Haydom, ? nye perspektiver og nye sp?rsm?l?
(Asle J?ssang, Medieh?gskolen Gimlekollen)
? 20.00 Samtalepanel med Thom Topstad fra Facing a Child, Oddvar Espegren fra JOIN good forces, Sigrun Saltbones fra Refugee Alliance, Eyvind Mikkelsen fra Gambia StartUp og Thore Westermoen fra Stiftelsen Haydoms venner
Moderatorer Hege Wallevik og Hanne Haaland, UiA
Bevertning Kr. 100 (50,- stud.)
Arrang?r Fagr?det for utviklingsstudier:
FN-sambandet, Universitetet i Agder, Ansgar teologiske h?gskole, GRID Arendal, JOIN good forces, Medieh?gskolen og Str?mmestiftelsen
PDF fil av brosjyren finner du her: Fagdag brosjyre 2012
Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy