Biverkningar kan ofta förhindras

Forskare vid Nordic School of Public Health NHV har studerat förebyggbara biverkningar i olika patientgrupper.
? Enligt senaste studien är 52 procent av de biverkningar som fanns i samband med besök p? akuten eller i början av sjukhusinläggning förebyggbara, säger apotekare och forskare Katja Hakkarainen vid Nordic School of Public Health NHV.
Nära hälften av de biverkningar som drabbat sjukhusinlagda vuxna eller vuxna akutpatienter kunde förhindrats. Det visar en studie vid Nordic School of Public Health NHV.
? Det krävs ytterligare ansträngningar fr?n v?rdens sida om onödiga biverkningar ska undvikas, säger forskaren Katja Hakkarainen.
I denna patientgrupp har tv? procent av patienterna förebyggbara biverkningar, enligtstudien. Studien visar ocks?, när det gäller patienter som är inlagda p? sjukhus att 45 procent av deras biverkningar kunde ha förhindrats. Hur m?nga iden gruppen som har förebyggbara biverkningar kunde inte fastläggas i studien. Katja Hakkarainen och kollegorna sammanfattade kontentan av 22 vetenskapliga artiklarpublicerade ?ren 1994-2010.
Dessa behandlar data om 24 128 inlagda patienter och 48 797 icke inlagda patienter i akuten eller i början av sjukhusinläggning, i Asien, Australien, Europa och Nordamerika. En biverkning bedömdes förebyggbar när standardavvikelse skett, beträffande t.ex. dosering och övervakning.
? Studien visar att förebyggbara biverkningar blir en belastning för hälso- och sjukv?rden, säger Hakkarainen men poängterar att man inte kan dra n?gra generella slutsatser för alla patientgrupper utifr?n resultatet.
? Även om m?nga länders läkemedelssäkerhetsföreskrifter förbättras tyder resultatet p? att ytterligare förbättringar m?ste ske. Förebyggbara biverkningar behöver ocks? studeras ytterligare, när det gäller primärv?rdspatienter.
Artikeln (http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0033236) ?Percentage of patients with preventable adverse drug reactions and preventability of adverse drug reactions ? a meta-analysis? publicerades i PLoS ONE den 15 mars 2012. Studien genomfördes i samarbete med Nordic School of Public Health NHV och Linköpings universitet. Forskargruppen bestod av Katja M Hakkarainen, Khadidja Hedna, Max Petzold och Staffan Hägg.
Kontakt: Katja M Hakkarainen Telefon kontor: +46 (0)31693989 E-post: [email protected]
Nordic School of Public Health NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerr?ds eldste og st?rste institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, h?y vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusomr?de i tilknytning til skolen.

Authors

Related posts

Top