SE

Blodkroppar en oväntad källa till nya nervceller hos kräftor

En ny studie ledd av forskare vid Uppsala universitet och Wellesley College, USA, visar att immunsystemet hos kräftor kan producera celler med stamcellsegenskaper. Dessa celler kan sedan utvecklas till nya nervceller i det vuxna djuret. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Developmental Cell.
Forskare har under l?ng tid studerat hur nya nervceller bildas och integreras i hjärnan hos vuxna djur. I en serie experiment p? kräftor visar nu en grupp internationella forskare att nybildade nervceller härrör fr?n en speciell typ av cirkulerande blodkroppar.
– V?ra fynd i kräftor visar att immunförsvaret är intimt knuten till den process med vilken neuroner nybildas hos vuxna djur. Det här tyder p? ett betydligt närmare förh?llande mellan immunsystemet och nervsystemet än vad vi tidigare har känt till, säger Irene Söderhäll, forskare vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.
I m?nga vuxna organismer, inklusive människor, nybildas nervceller i hjärnan kontinuerligt men med l?g frekvens. Processen är avgörande för hälsan, och en d?ligt fungerande produktion av nya nervceller bidrar till flera neurologiska störningar, som till exempel depression och vissa neurodegenerativa sjukdomar.
I den aktuella studien har forskarna studerat kräftor för att först? hur nya nervceller bildas i vuxna organismer. När märkta celler fr?n kräftor transplanterades till en annan kräfta, fann man att givarblodceller kan generera nervceller i mottagaren.
– Dessa blodceller, s? kallade hemocyter, har funktioner som delvis liknar vissa vita blodkroppar i däggdjur. De produceras av immunförsvaret i ett särskilt blodbildande organ som liknar v?r benmärg. När blodcellerna frisätts dras de till en speciell del av hjärnan där stamcellerna delar sig. Stamcellernas dotterceller utvecklas sedan till funktionella nervceller, förklarar Barbara Beltz, Wellesley College, USA.
Arbetet visar att immunsystemet kan producera celler med stamcellsegenskaper som ger upphov till olika typer av nya celler, b?de blodkroppar och nervceller. Formbarheten och förm?gan hos dessa immunceller att producera nervceller hos vuxna djur väcker fr?gan om liknande typer av plasticitet finns även hos andra djur.
– Om ytterligare studier visar p? ett liknande förh?llande mellan immunsystemet och hjärnan hos däggdjur, skulle resultaten kunna utvecklas till ett nytt forskningsomr?de. Även om det är en l?ng väg fr?n kräfta till människa, kan vi ofta lära oss en hel del av enklare organismer, och i förlängningen skulle upptäckten kunna innebära att vi kan utveckla nya terapier för neurodegenerativa sjukdomar, säger Irene Söderhäll.
Referens: Cells from the immune system generate adult-born neurons in crayfish, Benton et al. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.devcel.2014.06.016

För mer information, kontakta Irene Söderhäll, tel: 018-471 28 17, mobil: 070-173 84 17, e-post: [email protected]

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gamla Torg