SE

Bo Kristoffersson ny i Gleerups styrelse

Barn- och utbildningschefen i Simrishamns kommun, Bo Kristoffersson, tar plats som ny ledamot i styrelsen för Gleerups.

Bo Kristoffersson är sedan 2012 chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn. Sedan tidigare har han l?ng erfarenhet av skolutveckling. Han var med och startade Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor i Stockholm som han sedan under 15 ?r var utvecklingschef för. Därefter har han varit verksamhetschef och processledare p? Learnit24.
? Mina erfarenheter har gett mig en mycket bra bild av hur det faktiskt ser ut i den svenska skolan. Sv?righeter förekommer fortfarande med att omvandla investeringar av h?rdvara till vettiga pedagogiska verktyg. Men jag ser positivt p? framtiden d? IT-system och teknisk utrustning nu avsevärt har förbättrats och dessutom kommer en ny generation lärare in som har ett nytt synsätt p? it i skolan, säger Bo Kristoffersson.
? Uppdraget i styrelsen för Gleerups känns mycket roligt. Jag hoppas kunna bidra med min kompetens utifr?n ett skolutvecklingsperspektiv. Jag är imponerad över Gleerups koncept och hur de arbetar strategiskt med digital utveckling av läromedel. Det rimmar väl med mina egna tankar om skolans utveckling, säger Bo Kristoffersson.
Bo Kristoffersson var ocks? med och grundade organisationen för ungdomsparlamentet MEP BSR (Model European Parliament Baltic Sea Region). I skolarbetet i Simrishamns kommun är Bo Kristofferssons ledord kunskap, utveckling och lagarbete.
? Hjärnan vill ha roligt! Därför m?ste det ocks? vara kul att lära sig nya saker, avslutar Bo Kristoffersson.
I Gleerups styrelse blir Bo Kristoffersson den femte ledamoten.
? Vi känner oss mycket glada över att Bo Kristoffersson tagit plats i v?r styrelse. Med sitt engagemang, kunnande och erfarenhet blir han en tillg?ng i v?rt fortsatta arbete i Gleerups styrelse, säger ?sa Steholt Vernerson, vd Gleerups.
Övriga styrelsemedlemmar är:
Henriette Zeuchner, koncernchef Berling Media och ordförande i Gleerups styrelse
Thorsten Rosengren, vice ordförande i Gleerups styrelse
Jonas Löwgren, Malmö Högskola, institutionen för Konst, kultur och kommunikation
Peter Becker, ordförande i stiftelsen Datorn i utbildningen
Personalrepresentanter: Inger Blomqvist och Hanna Olsson
Vill du veta mer?
Elisabeth Lennartsdotter, Kommunikationschef
040-20 98 69, [email protected]

?sa Steholt Vernerson, vd
040 20 98 01, [email protected]

Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framg?ngsrikt lärande. Utifr?n en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framg?ngsrikt lärande. Idag är vi ca 60 anställda och omsätter 175 miljoner kronor.
www.gleerups.se
Bifogade filer
01380Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy