SE

Botanisera mera i fjällen!

I början och mitten av juli sl?r den rika fjällfloran ut. Vänd gärna blicken ned?t under fjällvandringen ? där finns m?nga vackra och speciella växter att besk?da.
? Vanliga fjällväxter som är lätta att identifiera är isranunkel, fjällsippa, krypljung, fjällgröna och fjällglim. Bland rariterna kan nämnas raggfingerört, grusnarv, laestadiusvallmo, säger Leif Kullman, växtexpert och professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Ume? universitet.
Leif Kullman har sedan barnsben haft ett brinnande naturintresse. Först handlade det mest om f?glar. Tack vare inspirerande lärare vid Ume? universitet s? flyttade intresset allt mer mot botaniken. Sten Selanders klassiska skrifter om floran i lapplandsfjällen bidrog ocks? till att rikta hans intresse mot växter och växtlighet, främst i fjällen.
De egentliga fjällväxterna är de som bara förekommer i fjällen eller där har sin tyngdpunkt i utbredningen och de är cirka 275 till antalet. De svenska fjällen kan ocks? uppvisa n?gra endemiska växtarter, det vill säga s?dana som bara förekommer här, s?som fjällviva, vissa arter av fjällvallmo samt sm?arter av maskrosor.
? Artantalet är allts? inte särskilt stort, vi har exempelvis fler växter här i Ume? än i fjällen. Men variationen i fjällen är stor och den rikaste fjällfloran hittar vi i trakter med mycket kalk i marken, säger Leif Kullman.
De utpräglade fjällväxterna är p? olika sätt anpassade till sin miljö. De är ofta dvärgväxta, och det är vanligt att de bildar rosetter, mattor och tuvor, varigenom de skyddar sig mot vind och frost. De har anordningar, till exempel beh?ring, för att minska vattenavdunstningen och ofta ett kraftigt utvecklat rotsystem. Vidare utmärks m?nga fjällväxter av sin snabba utveckling till färdig frukt.
Generellt utgörs gränsen mellan skog och fjäll av fjällbjörken, som bildar ett eget bälte ovanför barrskogen. Sent smältande snö är förutsättningen för detta bälte.
? Trädens höjd och artrikedomen avtar generellt med stigande höjd. Träden och växterna f?r längs gradienten allt sv?rare att föröka sig med frö p? grund av bristande värme och kortare växtperiod. I stället bildar de l?nglivade kloner, som kan vara tusentals ?r gamla.
Det allt mildare klimatet under de senaste 100 ?ren har gjort att trädgränsen flyttats upp med s? mycket som 200 meter. Enstaka träd av fjällbjörk, gran och tall ?terfinns därför mycket högre upp p? fjället i dag än tidigare. Den observante vandraren ser ganska lätt att de översta träden är ganska unga. Den mer slutna skogens gräns har varit mer stabil.
? Det varmare klimatet har ocks? resulterat i en omfattande avsmältning av glaciärer. När isen försvinner s? blottläggs rester av trädstammar som föreg?tt glaciärerna bildning. Stammarna är allts? 5-10 000 ?r gamla och n?got att spana efter!
De effekter av klimatförändringarna p? fjällvegetationen som forskarna har kunnat dokumentera är grönare fjäll, rikare flora genom uppvandring av ?skogsväxter? och att snölegevegetationen minskar (l?gvuxna örter och mossor som är anpassade till sen snösmältning och en kort växtperiod) och ersätts av gräsängar och rishedar.
Leif Kullmans tre tips p? fjällvandringsturer:
? Storulv?n, Sylarna och Helgsfjälletär enblivande nationalpark. Omr?det har en rik flora och erbjuder m?nga ?sk?dningsexempel p? hur fjällnaturen ändras i relation till klimatets svängningar p? l?ng och kort sikt. Dessutom finns fina exempel p? fjällen som ?samiskt kulturlandskap?. Fulufjällets nationalpark i Dalarna är ett m?ste för fjällvandrare som önskar fördjupning. Här finns bland annat världens äldsta gran att besk?da: Old Tjikko 9 500 ?r. Tärnafjällen i södra Lappland har en rik fjällflora och missa inte Tärnaglaciären, som i dag smälter som smör.
Fjällbotaniska Trädg?rden
Fjällbotaniska Trädg?rden i Hemavan är en liten diamant i fjällvärlden med sitt stora utbud av fjällväxter och den pedagogiska presentationen.
www.fjallbotaniska.se/
För mer information, kontakta gärna:
Leif Kullman, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon: 070-564 18 48
E-post: [email protected]
Högupplösta foton:
Fjällsippa

Fjällglim
Krypljung

Purpurbräcka

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bo Westerlund   #HCS   #Maria Lantz   #Stockholms Universitet