SE

Bra bassjukv?rd förhindrar skador efter skalltrauma

Korta episoder med l?gt blodtryck, d?lig syresättning, eller m?ttligt förlängd tid till neurokirurgisk specialistsjukv?rd, p?verkar inte slutresultatet efter v?rd p? grund av sv?r skallskada. Det visar en avhandling fr?n Ume? universitet.

En etablerad uppfattning när det gäller allvarliga skallskador är att tillst?ndet kan försämras och att skador kan förvärras, eller i värsta fall att patienten avlider, om han eller hon inte snabbt f?r specialistsjukv?rd. Händelser som förlänger tiden till det att patienten kommer till sjukhus, samt episoder med l?gt blodtryck, syrebrist, eller för mycket andningshjälp, är kända faktorer som kan kopplas till ett försämrat tillst?nd för patienten.
Enligt Camilla Brorsson, doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Ume? universitet, samt anestesiläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Ume?, verkar dock detta inte vara n?got problem när det gäller norrländsk sjukv?rd.
? I v?r studie av sv?rt skallskadade patienter i norra sjukv?rdsregionen kunde vi inte hitta n?got samband mellan sämre slutresultat för patienten och enstaka tillfällen med l?gt blodtryck eller d?lig syresättning, l?ng transporttid till närmaste sjukhus eller att patienten först transporterades till närmaste sjukhus, istället för direkt till den neurokirurgiska kliniken i Ume?. Sannolikt beror de goda resultaten p? att patienterna f?r ett snabbt och professionellt omhändertagande av ambulanspersonalen, samt en god v?rd p? det lokala sjukhus i regionen som först möter patienten, säger Camilla Brorsson.
I sitt avhandlingsarbete har Camilla Brorsson även studerat halterna av det livsviktiga stresshormonet kortisol hos patienter som f?r intensivv?rd. När patienten f?r smärtstillande och lugnande läkemedel efter ett trauma sjunker stressniv?erna, vilket leder till att halterna av kortisol i blodet sjunker. Eftersom l?ga niv?er av hormonet i vissa fall kan vara livsfarligt kan patienter som visar tecken p? kortisolbrist f? behandling med läkemedlet kortison, som har liknande effekter som det kroppsegna hormonet. Det är dock viktigt att inte ge kortison i onödan eftersom det ger biverkningar som inte är önskvärda vid sv?r sjukdom.
Camilla Brorsson visar i en av sina studier av traumapatienter att tillförsel av sömnmedel och smärtlindrande läkemedel sänker kortisolniv?erna p?tagligt, utan att patienterna visar andra tecken p? kortisolbrist. Därför drar hon i avhandlingen slutsatsen att ett l?gt kortisolvärde inte alltid ska behandlas med kortison.
Kortisol kan mätas i saliv, som innebär ett mindre ingrepp p? patienten än ett blodprov. Efter kirurgi, trauma, eller vid sv?r sjukdom är dock muntorrhet vanligt och salivmängden blir d? inte tillräcklig för att kunna mäta salivkortisol. I avhandlingsarbetet presenterar Camilla Brorsson en lösning p? detta problem.
? Det vi bland annat visar är att det är möjligt att stimulera salivproduktionen hos dessa patienter genom att torka munnen med en bomullspinne som inneh?ller glycerin och citronsyra. Det gör det möjligt att ta kortisolprov. Vi har ocks? visat mätresultaten blir lika säkra när man tar prov i samband med stimulering av salivproduktion, som när man tar ett prov utan salivstimulering, säger Camilla Brorsson.
I ytterligare en studie har Camilla Brorsson undersökt hur kortisol, som tillverkas av blodfetter, kolesterol, i levern, p?verkas av leverkirurgi. Enligt resultatet var l?ga niv?er av kortisol inte vanligare efter stor leverkirurgi än efter andra stora bukingrepp.
Camilla Brorsson arbetar som läkare, specialist i anestesiologi och intensivv?rd, vid Norrlands universitetssjukhus i Ume?, där hon har arbetat sedan 1995. Hon är född och uppvuxen i Göteborg, och tog läkarexamen vid Ume? universitet 1992. Efter examen arbetade hon även under n?gra ?r i Arvika.
Avhandlingen är publicerad digitalt
För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:
Camilla Brorsson
Telefon: 070-668 09 67
E-post: [email protected]
Om avhandlingen
Fredagen den 10 oktober försvarar Camilla Brorsson, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, anestesiologi, sin avhandling med titeln: Trauma – logistik och stressvar. (Engelsk titel: Trauma – logistics and stress response). Opponent: Mikael Bodelsson, professor, avdelningen för anestesi och intensivv?rd, Universitetssjukhuset Lund. Huvudhandledare: Silvana Naredi.
Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Sal E04, byggnad 6E.
Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IASC   #Nobelpristagaren Elinor Ostrom   #SLU